National Cyclists' Union

Sefydlwyd cymdeithas National Cyclists' Union yn 1878 odan yr enw Bicycle Union i drefnu a llywodraethu rasio beic ym Mhrydain, ail-enwyd i National Cyclists' Union yn 1883.

Logo NCU

Gwaharddodd y gymdeithas rasio ar y ffyrdd agored yn 1890, a rhedont rasio ym Mhrydain (heblaw Treialon Amser a redwyd gan y Road Racing Council, a ffurfwyd yn 1922, a ceisiau record o le i le a redwyd gan y Road Records Association) hyd 1942 heb cael eu herio.

Er i sawl ras a pencampwriaeth megis y Gemau Olympaidd gael eu rhedeg ar ffurf Treial Amser, penderfynodd yr UCI yn 1933, y dylid pob pencampwriaeth cael eu decrau mewn tyrfa. Fel canlyniad, rhedodd yr NCU Bencampwriaeth y Byd yn 1933 fel ras gylchffordd yn Brooklands gar Weybridge, Surrey. Hon a Donington Park yn y canolbarth oedd yr unig leoliadau ar gyfer rasio ffordd yn dechrau mewn tyrfa ym Mhrydain, ac yno ac ar gwrs mynyddig Snaefell ar Ynys Manaw yn unig delwyd Pencampwriaethau Cenedlaethol Ras Ffordd Prydain hyd 1942.

Yn 1942, trefnodd y seiclwr Percy Stallard ras ffordd yn dechrau mewn tyrfa o Langollen i Wolverhampton a gwaharddwyd ef o'r NCU am gydol ei oes. Helpodd ef ffurfio'r British League of Racing Cyclists mewn cystadleuaeth uniongyrchol i'r NCU.

Daeth y gystadleuaeth i ben yn 1959 pan gyfunwyd y ddau gorff i greu corff a adnabyddwyd gan yr UCI, y British Cycling Federation.