Llyfr o straeon i blant gan Edward Tegla Davies yw Nedw. Fe'i gyhoeddwyd am y tro cyntaf yn 1922 a chafwyd sawl argarffiad arall yn ystod y 1920au a'r 1930au. Ychwanegir at ei ddiddordeb gan y lluniau inc du a gwyn gan Leslie Illingworth, cartwnydd gwleidyddol ar staff y Daily Mail, Cymro a gafodd ei eni a'i fagu ym Mro Morgannwg.

Clawr darluniedig Nedw sy'n dangos un o luniau Leslie Illingworth (4ydd argraffiad Hughes a'i Fab, Wrecsam, 1928)


Edward Tegla Davies Tegla
Ar Ddisberod | Y Doctor Bach | Y Foel Faen | Gŵr Pen y Bryn | Gyda'r Blynyddoedd | Gyda'r Glannau | Hen Ffrindiau | Yr Hen Gwpan Cymun | Hunangofiant Tomi | Y Llwybr Arian | Nedw | Rhyfedd o Fyd | Rhys Llwyd Y Lleuad | Stori Sam | Tir Y Dyneddon