Cyfrol o straeon byrion i blant gan Edward Tegla Davies yw Hen Ffrindiau, gyhoeddwyd gan Hughes a'i Fab, Wrecsam, yn 1927. Ei deitl llawn yw,

Clawr darluniedig argraffiad cyntaf Hen Ffrindiau gyda llun gan W. Mitford Davies (Hughes a'i Fab, Wrecsam, 1927)
HEN FFRINDIAU. / Stori am gymeriadau / rhai o'r / Hen Benillion a'r Hen Ddywediadau.

Yn 12 pennod y llyfr cyflwynir stori ddolennol lawn dychymyg a hiwmor sy'n seiledig yn fras ar gymeriadau traddodiadol o'r Hen Benillion, rhigymau poblogaidd a'r hen ddywediadau Cymraeg. Dyfynnir y pennill neu ddywediad perthnasol ar ddechrau pob pennod. Cawn hanesion ffraeth am gymeriadau fel y Cobler Coch o Ruddlan, y Ddafad Gorniog, yr Ebol Melyn, yr Iâr sy'n gori ar ben mynydd Penmaen-mawr, y Wraig ar ei ffordd i Gorwen, yr Eneth Deg Benfelen sy'n byw ym Mhen y Graig, a nifer o rai eraill. Mae rhesymeg abswrd y straeon yn ymylu ar y swreal ar adegau. Clasur bach yw hwn, llyfr i "blant o bob oed", gan gynnwys oedolion.

Mae lluniau du a gwyn cydnaws yr arlunydd Cymreig Wilfred Mitford Davies yn ychwanegu at y bleser a geir o ddarllen y llyfr.


Edward Tegla Davies Tegla
Ar Ddisberod | Y Doctor Bach | Y Foel Faen | Gŵr Pen y Bryn | Gyda'r Blynyddoedd | Gyda'r Glannau | Hen Ffrindiau | Yr Hen Gwpan Cymun | Hunangofiant Tomi | Y Llwybr Arian | Nedw | Rhyfedd o Fyd | Rhys Llwyd Y Lleuad | Stori Sam | Tir Y Dyneddon