Ofis ar Brezhoneg

Sefydliad i hybu'r iaith Lydaweg yw Ofis ar Brezhoneg (Ffrangeg: Office de la langue bretonne. Fe'i sefydlwyd ar 1 Mai 1999; mae'n cyfateb yn fras i Fwrdd yr Iaith Gymraeg.

Cerbyd yn perthyn i'r Ofis ar Brezhoneg

Ymhlith ei dyletswyddau, mae casglu gwybodaeth am sefyllfa'r iaith Lydaweg, cynghori cymunedau ar arwyddion dwyieithog ac enwau lleoedd a chynorthwyo cwmniau ac eraill sy'n dymuno defnyddio'r iaith. Mae hefyd yn hybu cyrsiau dysgu Llydaweg i oedolion. Mae wedi datblygu'r cynllun Ya d'ar brezhoneg i hyrwyddo'r iaith o fewn busnesi a chymdeithasau, a hefyd o fewn cynghorau lleol.

Mae'n sefydliad annibynnol sy'n cael ei ariannu'n bennaf gan y région Bretagne, ac sydd a'i bencadlys yn Carhaix.

Cysylltiad allanolGolygu