Gallai Perfedd ('canol') gyfeirio at un o sawl peth:

Mewn anatomeg:

Mewn daearyddiaeth: