Picl

Llysiau sy'n cael eu cadw trwy eplesu anaerobig mewn heli neu drochi mewn finegr

Ciwcymbr piclyd (a elwir fel picl yn yr Unol Daleithiau a Chanada a ghercyn ym Mhrydain, Iwerddon, Awstralia, De Affrica a Seland Newydd) yw picl sydd wedi ei biclo mewn brine, finegr, neu ateb arall a'i adael i ferment am gyfnod o amser, naill ai'n troi'r ciwcymbrau mewn datrysiad asidig neu drwy olew trwy lacto fermentiad. Mae ciwcymbrau wedi'u potelu yn aml yn rhan o bicyll cymysg.

Picl

McDonaldsGolygu

Mae picl yn prif gynhwysyn mewn Big Mac o McDonalds