Prif Weinidog (First Minister)

tudalen wahaniaethu Wikimedia

Nid oes cyfieithiad amgen na Prif Weinidog ar gyfer y teitl Saesneg First Minister ("Gweinidog Cyntaf") a ddefnyddir yn yr iaith honno i ddynodi arweinydd cabinet y llywodraeth mewn sawl gwlad, gan gynnwys Yr Alban a Chymru yn y DU. Ymhlith y gwledydd eraill gyda "Gweinidogion Cyntaf" yn hytrach na 'Phrif Weinidogion' (Prime Ministers) y mae Canada. Fe'i defnyddir hefyd ar gyfer arweinyddion rhai rhanbarthau a thaleithiau, er enghraifft Gogledd Iwerddon yn y DU.

Rhestr Prif Weinidogion Cymru

golygu

Dirprwy Prif Weinidogion Cymru

golygu

Yr Alban

golygu

Rhestr Prif Weinidogion yr Alban

golygu

Dirprwy Prif Weinidogion yr Alban

golygu