Prydeinwyr

(Ailgyfeiriad o Prydeinig)

Term a ddefnyddir i ddisgrifio dinasyddion y Deyrnas Unedig yw Pobl Prydeinig neu Prydeinwyr. Mae hyn yn cynnwys dinasyddion Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel, yn ogystal â thiriogaethau tramor y Deyrnas Unedig a'u disgynyddion.[1][2][3] Mewn cyd-destun hanesyddol, mae'r term Saesneg Briton yn cyfeirio at y Brythoniaid hynafol a phobloedd brodorol eraill a oedd yn trigo ym Mhrydain i'r de o'r Forth.[2] Mae cyfraith cenedligrwydd Prydain yn llywodraethu dinasyddiaeth a chenedligrwydd Prydeinig, a geir drwy cael eich geni yng ngwledydd Prydain neu drwy fod yn ddisgynnydd o rywun a aned yno.

Disgrifiad dadleuol

golygu

Mae dinasyddiaeth Brydeinig yn bwnc dadleuol yn nifer o wledydd gwladwriaeth y Deyrnas Unedig, a chaiff ei chymysgu â chenedligrwydd yn aml. Gwrthodir y term "Prydeinig" yn llwyr gan weriniaethwyr Gogledd Iwerddon - sy'n ystyried eu hunain yn Wyddelod - a chenedlaetholwyr ac eraill yng Nghymru a'r Alban, sy'n ystyried eu hunain yn Gymry neu'n Albanwyr yn unig.

Cyfeiriadau

golygu
 1. Cfr. Interpretation Act 1978, Sched. 1. By the British Nationality Act 1981, s. 50 (1), the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man for the purposes of nationality law.
 2. 2.0 2.1 Macdonald, 1969, tud. 62:
  British, brit'ish, adj. of Britain or the Commonwealth.
  Briton, brit'ὁn, n. one of the early inhabitants of Britain: a native of Great Britain.
 3. The American Heritage Dictionary of the English Language (2004). British, Fourth, dictionary.reference.com. URL :
  Brit·ish (brĭt'ĭsh) adj.
  • Of or relating to Great Britain or its people, language, or culture.
  • Of or relating to the United Kingdom or the Commonwealth of Nations.
  • Of or relating to the ancient Britons.
  n. (used with a pl. verb)
  • The people of Great Britain.

Gweler hefyd

golygu