Pwdin sy'n cael ei fwyta ar ddydd Nadolig ydy pwdin Nadolig neu bwdin plwm. Caiff ei wneud, fel arfer, gyda'r cynhwysion drud hynny er mwyn ei wneud yn arbennig: cwraints, sbeisys melys, triog, ffrwythau a siwet. Caiff ei goginio'n araf ac felly mae ei liw'n eitha tywyll.

Pwdin Nadolig yn cael ei gyflwynol gyda brandi poeth wedi'i arllwys drosto a fflamau tân.

Y dyddiau hyn gellir ychwanegu cwrw gyda'r cynhwysion, a brandi drosto. Fel arfer ychwanegir menyn toddi gwyn efo fo.

Gweler hefyd golygu