Llong deithio gefnforol yn perthyn i gwmni'r White Star Line oedd yr RMS Titanic. Suddodd y llong 11 mis ar ôl iddi gael ei lansio; roedd ar ei thaith gyntaf ar draws yr Iwerydd. Dechreuodd y fordaith o borthladd Southampton i Efrog Newydd ar 10 Ebrill 1912. Dywedir mai enghraifft o 'falchder dynol yn arwain at drychineb' oedd y trasiedi yma.

RMS Titanic yn gadael Southampton ar 10 Ebrill 1912

Am 11:40pm ar 14 Ebrill 1912 bu i'r Titanic daro mynydd o rew tua 400 o filltiroedd o Newfoundland. Ar ôl 2 awr a 40 munud, suddodd y llong am 2.20am ar 15 Ebrill. Collodd 1,514 o bobl eu bywydau. Achubwyd 705 o bobl yn unig gan nad oedd digon o fadau achub ar gyfer pawb ar fwrdd y Titanic.

Capten y llong oedd Edward J. Smith, hon oedd ei fordaith olaf cyn ymddeol. Fe fu farw’r person olaf i deithio ar y Titanic, Millvina Dean, yn 98 oed yn 2009. Dim ond deufis oed oedd hi pan suddodd y llong ar y daith yn 1912.

DarganfyddiadGolygu

Cafodd y Titanic ei darganfod ar wely'r môr ar 1 Medi 1985 gan dîm o nofwyr tanfor Americanaidd, ar ôl archwiliad manwl gan chwiliedyddion robotig Americanaidd a Ffrengig. Mae nifer o alldeithiau wedi ymweld ag olion y llong.

FfilmiauGolygu

Mae nifer o ffilmiau wedi cael eu cynhyrchu am y trychineb hwn, gan gynnwys A Night To Remember (1958), Raise The Titanic! (1980) a Titanic (1997), yn serennu Kate Winslet a Leonardo DiCaprio.