Rhestr Llyfrau Cymraeg/Deunydd Addysgol Rhan 1

Dyma restr o lyfrau Cymraeg sy'n ymwneud ag Deunydd addysgol. Mae'r prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata hon, i'w canfod yma. Rhannwyd y rhan hon (Deunydd addysgol) yn dair rhan i wneud y data'n fwy hydrin gan lyncu llai o gof eich cyfrifiadur! Gweler hefyd Deunydd addysgol Rhan 2 a Deunydd addysgol Rhan 3.

Sortable table
Teitl Awdur Golygydd Cyfieithydd Dyddiad Cyhoeddi Cyhoeddwr ISBN 13
Ar Goll Charles Way Sharon Morgan, 17 Gorffennaf 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848515000
Lleoliadau Cyferbyniol: Golwg ar ... Cymru Sioned Hughes, Colin Isaac 25 Mehefin 2013 Atebol ISBN 9781908574961
O'r Pridd i'r Plat: Glaw Neu Hindda Sioned Lleinau 14 Mehefin 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848515574
O'r Pridd i'r Plat: Sioe Abernant Sioned Lleinau 14 Mehefin 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848515543
Fflic a Fflac - Llyfrau Darllen Pecyn 3 Amryw/Various 11 Mehefin 2013 Tinopolis ISBN 9781847135063
Newidiadau Ym Maes Iechyd a Meddygaeth, Tua 1345 hyd Heddiw Colin P. F. Hughes Lynwen Rees Jones Siân Owen, 07 Mehefin 2013 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215248
Pobl Pentre Bach: Pecyn Cam Coch Ifana Savill 07 Mehefin 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848517240
Pobl Pentre Bach: Pecyn Cam Glas Ifana Savill 07 Mehefin 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848517257
Pobl Pentre Bach: Pecyn Cam Gwyrdd Ifana Savill 07 Mehefin 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848517271
Pobl Pentre Bach: Pecyn Cam Melyn Ifana Savill 07 Mehefin 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848517264
Pobl Pentre Bach: Pecyn Cam Oren Ifana Savill 07 Mehefin 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848517233
Cyfres y Gwybodyn: Y Corff Menna Beaufort Jones, Elwyn Owen, Siân Lewis Fflur Aneira Davies, Delyth Ifan 31 Mai 2013 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214876
Daearyddiaeth A2 Uned G3: Themâu Cyfoes ac Ymchwil Mewn Daearyddiaeth Nicky King 31 Mai 2013 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215156
Astudiaethau Busnes: Cyfrol 1 Dave Hall, Rob Jones, Carlo Raffo, Alain Anderton Ian Chambers, Dave Gray Colin Isaac, 16 Mai 2013 Atebol ISBN 9781907004230
Nyth, Y Jesper Wamsler Dafydd James, 14 Mai 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848515017
Gofal Plant a'r Gyfraith/Childcare and the Law Elen James, Carys Lloyd Jones Cathryn Gwynn 30 Ebrill 2013 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215170
Byd Nad Yw'n Bod - Pecyn Llythrennedd Stella Gruffydd 24 Ebrill 2013 Atebol ISBN 9781908574947
Pen a Chynffon - Pecyn Llythrennedd Stella Gruffydd 24 Ebrill 2013 Atebol ISBN 9781908574930
Ynys, Yr - Pecyn Llythrennedd Stella Gruffydd 24 Ebrill 2013 Atebol ISBN 9781908574923
Cyfraith ar Gyfer A2 Jacqueline Martin, Chris Turner Meg Elis, 12 Ebrill 2013 Atebol ISBN 9781908574251
Tric a Chlic Cam 2 10 Ebrill 2013 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395665
Tric a Chlic Cam 3 10 Ebrill 2013 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395672
Gêm o Ddau Hanner Paul Whitfield Sion Eirian, 09 Ebrill 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848515031
Cbac TGAU Gwyddoniaeth Ychwanegol - Fy Nodiadau Adolygu Jeremy Pollard, Adrian Schmit 26 Mawrth 2013 Hodder Education ISBN 9781444181524
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Ug Duncan Watts Lydia Jones, Gwilym Evans 22 Mawrth 2013 Atebol ISBN 9781907004964
Seicoleg Uwch Gyfrannol - Y Cydymaith Cyflawn Cara Flanagan, Lucy Hartnoll, Rhiannon Murray 22 Mawrth 2013 Atebol ISBN 9781908574398
Cardiau Fflach yr Wyddor Gymraeg 08 Mawrth 2013 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395689
Rho Gynnig Arni - Cardiau her y Cyfnod Sylfaen, Darpariaeth Barhaus Cyfres 1 (Deilliannau 1-3) 08 Mawrth 2013 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395603
Rho Gynnig Arni - Cardiau her y Cyfnod Sylfaen, Darpariaeth Barhaus Cyfres 2 (Deilliannau 4-6) 08 Mawrth 2013 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395610
Anne Frank Iola Ynyr 06 Mawrth 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848514980
Tric a Chlic: Pecyn Llyfrau Cam 1 05 Mawrth 2013 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395696
Tric a Chlic: Pecyn Llyfrau Cam 2 05 Mawrth 2013 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395702
Tric a Chlic: Pecyn Llyfrau Cam 3 05 Mawrth 2013 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395719
Pecyn Darllen Difyr 1 04 Mawrth 2013 Atebol ISBN 9781908574985
Cyfres Byw Bywyd: 1. Y Penwythnos Bethan Clement Lowri Lloyd 27 Chwefror 2013 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395481
Cyfres Byw Bywyd: 2. Dechrau Gweithio Bethan Clement Lowri Lloyd 27 Chwefror 2013 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395498
Cyfres Byw Bywyd: 3. Golchi Dillad Bethan Clement Lowri Lloyd 27 Chwefror 2013 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395504
Cyfres Byw Bywyd: 4. Gwneud Swper Bethan Clement Lowri Lloyd 27 Chwefror 2013 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395511
Cyfres Byw Bywyd: 5. Siopa Bethan Clement Lowri Lloyd 27 Chwefror 2013 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395528
Cyfres Byw Bywyd: 6. Y Cyfarfod Bethan Clement Lowri Lloyd 27 Chwefror 2013 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395535
Bioleg Uwch Michael Kent Lynwen Rees Jones, 26 Chwefror 2013 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213220
Daearyddiaeth UG Uned G2: Amgylcheddau Dynol David Burtenshaw, Sue Warn 25 Chwefror 2013 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215149
Daearyddiaeth UG Uned G1: Amgylcheddau Ffisegol Newidiol Viv Pointon 25 Chwefror 2013 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215132
Trysor Paul Whitfield Siân Summers, 18 Chwefror 2013 Gwasg Gomer ISBN 9781848515024
Fflic a Fflac: Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen - Pecyn 2/Welsh in the Foundation Phase - Pack 2 Caroline Davies 18 Chwefror 2013 Tinopolis ISBN 9781847130570
Cerddoriaeth y Tair Oes Fawr Sioned Webb 13 Chwefror 2013 Cwmni Cyhoeddi Gwynn 9.79E+12
Cymraeg Da - Ymarferion / Exercises Heini Gruffudd 05 Chwefror 2013 Y Lolfa ISBN 9780862435332
Cyfres y Fflam Pecyn 1 30 Ionawr 2013 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215187
Cyfres y Fflam Pecyn 2 30 Ionawr 2013 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215194
Newid yn Rôl a Statws Menywod yn Ystod yr 20fed Ganrif, Y Colin P. F. Hughes, Catrin Stevens, R. Paul Evans Lynwen Rees Jones Siân Owen, 04 Ionawr 2013 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214425
Fy Llyfr Ysgrifennu Hud/My Magic Writing Book: Ysgrifennu Geiriau Cyntaf/Writing My First Words Glyn Saunders Jones, Gill Saunders Jones 04 Ionawr 2013 Atebol ISBN 9781907004889
Cymysgwyr Paul White Eirian Jones Geraint Lovgreen, 04 Ionawr 2013 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214982
Microffonau Paul White Lynwen Rees Jones Arfon Gwilym, 04 Ionawr 2013 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214968
Sain Fyw Paul White Eirian Jones Hefin Elis, 04 Ionawr 2013 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214975
Help gyda Gwaith Cartref - Pecyn Llythrennedd CA2 / Help with Homework - Literacy Pack CA2 04 Ionawr 2013 Atebol ISBN 9781908574824
Help gyda Gwaith Cartref - Pecyn Rhifedd CA2 / Help with Homework - Numeracy Pack KS2 04 Ionawr 2013 Atebol ISBN 9781908574831
Hanes - Meddwl am Hanes (CA3) 2, Cymru a Phrydain 1500-1760 Stuart Broomfield, Martin Williams 02 Ionawr 2013 Gwasg G.Ap ISBN 9781903404157
Gemau Ymholiad Gwyddonol - Cyfnod Allweddol 3 Bob Ponchaud, Anne Goldsworthy 21 Rhagfyr 2012 Millgate House Education ISBN 9780956264657
Cardiau Adolygu'r Gyfraith - Y Gyfraith Uwch Gyfrannol Emma Bradbury, Caroline Rowlands 21 Rhagfyr 2012 Atebol ISBN 9781908574244
Cardiau Adolygu'r Gyfraith - Cyfraith Trosedd Emma Bradbury, Caroline Rowlands 21 Rhagfyr 2012 Atebol ISBN 9781908574237
Pod Antur, Y 13 Rhagfyr 2012 Tinopolis ISBN 9781847132765
Cyfres y Fflam: Hamddena Hwnt ac Yma/Magu Adenydd Mererid Llwyd, Annes Glynn Fflur Pughe 04 Rhagfyr 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215071
Cyfres y Fflam: Dyffryn Efyrnwy/Cyfrinach Dau + Lledrith y Llyn Karina Wyn Dafis Fflur Pughe 04 Rhagfyr 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215088
Cyfres y Fflam: Calon Cymru/Y Farwolaeth Driphlyg Janet Clement Thomas, Nicholas Daniels Delyth Ifan 04 Rhagfyr 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215033
Cyfres y Fflam: Dim Peryg?/Gwilym a Menna + 2.08A.M. Nona Breese, Manon Steffan Ros Delyth Ifan 04 Rhagfyr 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215019
Cyfres y Fflam: Newid y Byd/Neifion Jones a'r Drws Cwantwm Bethan Wyn Jones, Nicholas Daniels Delyth Ifan 04 Rhagfyr 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215002
Cyfres y Fflam: Mentro i Fyd Busnes/O dan dy Drwyn + Pili-Pala Siân Eirug, Meleri Wyn James Fflur Pughe 04 Rhagfyr 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215118
Cyfres y Fflam: Byd Bach/Gwyn y Gwêl ... + Darren yn Deud Esyllt Maelor Fflur Pughe 04 Rhagfyr 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215101
Cyfres y Fflam: Am Wastraff!/Cau'r Cae Tom Lewis Delyth Ifan 04 Rhagfyr 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215026
Cyflwyno Ystadegaeth Graham Upton, Ian Cook Lynwen Rees Jones Ffion Kervegant, 03 Rhagfyr 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214746
TGAU Daearyddiaeth ar Gyfer Manyleb B CBAC - Llawlyfr Adolygu Stuart Currie Glyn Saunders Jones, Colin Isaac, Megan Lewis 29 Tachwedd 2012 Atebol ISBN 9781908574275
Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Creu Brawddegau/Forming Sentences Elin Meek 16 Tachwedd 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781843233541
Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Gloywi a Gwella/Better Skills Elin Meek 16 Tachwedd 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781843236351
Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Magu Hyder/Gaining Confidence Elin Meek 16 Tachwedd 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781843237532
Tric a Chlic Cam 1 (Pecyn) 16 Tachwedd 2012 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395658
Hwyl Drwy'r Flwyddyn (CD-ROM) 02 Tachwedd 2012 Atebol ISBN 9781908574435
Hwyl Gyda'r Delyn Mair Roberts 30 Hydref 2012 Y Lolfa ISBN 9781847716019
Help Gyda'r Gwaith Cartref : Mwy o Sillafu Jeannette O'Toole Megan Lewis, 22 Hydref 2012 Atebol ISBN 9781908574732
Help Gyda'r Gwaith Cartref: Darllen ac Ysgrifennu Jeannette O'Toole Megan Lewis, 22 Hydref 2012 Atebol ISBN 9781908574749
Help gyda Gwaith Cartref: Sillafu Jeannette O'Toole Gill Saunders Jones, 22 Hydref 2012 Atebol ISBN 9781908574725
Help Gyda'r Gwaith Cartref: Ysgrifennu Jeannette O'Toole Glyn Saunders Jones, 22 Hydref 2012 Atebol ISBN 9781908574756
Help gyda Gwaith Cartref: Adio a Thynnu Jeannette O'Toole Glyn a Gill Saunders Jones, Megan Lewis 22 Hydref 2012 Atebol ISBN 9781908574503
Help Gyda'r Gwaith Cartref: Lluosi a Rhannu Jeannette O'Toole Glyn a Gill Saunders Jones, Megan Lewis 22 Hydref 2012 Atebol ISBN 9781908574510
Help Gyda'r Gwaith Cartref: Mathemateg Pen Jeannette O'Toole Glyn a Gill Saunders Jones, Megan Lewis 22 Hydref 2012 Atebol ISBN 9781908574534
Help Gyda'r Gwaith Cartref: Tablau Lluosi Jeannette O'Toole Glyn a Gill Saunders Jones, Megan Lewis 22 Hydref 2012 Atebol ISBN 9781908574527
Cymru 1 Sioned V. Hughes Delyth Ifan 17 Hydref 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215040
Cymru 2 Sioned V. Hughes Delyth Ifan 17 Hydref 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215057
Cymru 3 Sioned V. Hughes Delyth Ifan 17 Hydref 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215064
Cyfres y Fflam: Siopau Mân, Siopau Mawr / Angel Sonia Edwards Fflur Pughe 17 Hydref 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214944
Cyfres y Fflam: Gwneud y Pethau Bychain / Dail Crin Mared Llwyd Fflur Pughe 17 Hydref 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215095
Cyfres y Fflam: Tegwch i Bawb/Crys T Manon Jones Maddock, Manon Steffan Ros Delyth Ifan 17 Hydref 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214821
Cyfres y Fflam: Gwerth eich Halen/Dyddiadur Ifan Mared Llwyd Delyth Ifan 17 Hydref 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214999
Drysfa: Sgwennu a Sychu Jessica Greenwell Glyn Saunders Jones, 04 Hydref 2012 Atebol ISBN 9781908574558
Cogydd Proffesiynol Diploma Lefel 1 Neil Rippington Lynwen Rees Jones 17 Medi 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214951
Cyfres Deffro Band Melyn 6, 7 a 8 Jane Eirug, Claire Wilson 14 Medi 2012 Llyfrau SAIL Cymraeg ISBN 9781907310560
Nodiadau ar 'Un Nos Ola Leuad' Bleddyn Owen Huws 14 Medi 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845215125
Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored yn y Cyfnod Sylfaen Cyfres 2: Cysgodion Sioned V. Hughes 07 Awst 2012 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395412
Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored yn y Cyfnod Sylfaen - Cyfres 2: Bric, Bloc a Bwced Ann-Marie Gealy, Mererid Hopwood 07 Awst 2012 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395290
Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored yn y Cyfnod Sylfaen - Cyfres 2. Gwibdaith Ysgol Roco, Y Fferm Anhygoel Sioned V. Hughes 07 Awst 2012 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395399
Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored yn y Cyfnod Sylfaen - Cyfres 2: Rhestr Wirio'r Robin Angela Rees 07 Awst 2012 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395276
Cam Cyntaf/First Steps - Llyfr Caneuon Dwyieithog - Caneuon yn y Cyfnod Sylfaen/Bilingual Song Book - Music in the Foundation Phase Amrywiol/Various 07 Awst 2012 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395467
Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored yn y Cyfnod Sylfaen - Cyfres 2. Teithio trwy Amser Glenda Tinney 07 Awst 2012 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395375
Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored yn y Cyfnod Sylfaen - Cyfres 2: Fugeiles, Y Eileen Merriman 07 Awst 2012 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395337
Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored yn y Cyfnod Sylfaen - Cyfres 2: Seiniau Natur Glenda Tinney 07 Awst 2012 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395313
Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored yn y Cyfnod Sylfaen - Cyfres 2: Ysgol Goedwig, Yr Eileen Merriman 07 Awst 2012 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395351
CBAC TGAU Gwyddoniaeth Jeremy Pollard, Adrian Schmit 02 Awst 2012 Hodder Education ISBN 9781444167153
CBAC TGAU Gwyddoniaeth Ychwanegol Adrian Schmit, Jeremy Pollard 02 Awst 2012 Hodder Education ISBN 9781444167160
Archwilio'r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen - Cyfres 2: Deilliannau 4-6 Amrywiol/Various 25 Gorffennaf 2012 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395436
Cyflwyno Mathemateg Bur Robert Smedley, Garry Wiseman Lynwen Rees Jones Sara Clubb, 16 Gorffennaf 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214739
Cyfres y Fflam: Y Ddaear yn Corddi/Llion a Mahmoud Bethan Clement, Manon Steffan Ros Delyth Ifan 11 Gorffennaf 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214760
Cyfres y Fflam: Chwaraeon Eithafol/Bawd y Diafol Nona Breese Fflur Pughe 11 Gorffennaf 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214852
Cyfres y Fflam: Cymry Dramor/Gadael Mared Llwyd Delyth Ifan 11 Gorffennaf 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214814
Cyfres y Fflam: Hamdden/Rhyddid Tom Lewis Delyth Ifan 11 Gorffennaf 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214920
Cyfres y Fflam: Epynt/Ysbryd y Mynydd Siân Eirug, Annes Glynn Fflur Pughe 11 Gorffennaf 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214838
Cyfres y Fflam: Byd Gwaith/Profiad Paula Mererid Llwyd, Sonia Edwards Fflur Pughe 11 Gorffennaf 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214845
Cyfres y Fflam: Merched yn Wynebu Her/Dyddiadur Hanna Wyn Catrin Stevens Delyth Ifan 11 Gorffennaf 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214807
Cyfres y Fflam: Yr Ochr Draw/Yr Eneth Gadd ei Gwrthod Gareth F. Williams Fflur Pughe 11 Gorffennaf 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214937
Prosiect X Iris Band 10: Gweithio Fel Tîm 02 Gorffennaf 2012 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848913219
Prosiect X Iris Band 10: Teithio 02 Gorffennaf 2012 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848913202
Prosiect X Iris Band 11: Mygydau a Chuddwisgoedd 02 Gorffennaf 2012 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848913226
Prosiect X Iris Band 11: O dan y Ddaear 02 Gorffennaf 2012 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848913233
Prosiect X Iris Band 7: Cuddio 02 Gorffennaf 2012 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848913158
Prosiect X Iris Band 8: Adeiladau 02 Gorffennaf 2012 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848913165
Prosiect X Iris Band 8: Dŵr 02 Gorffennaf 2012 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848913172
Prosiect X Iris Band 9: Cyfathrebu 02 Gorffennaf 2012 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848913196
Prosiect X Iris Band 9: Môr-Ladron 02 Gorffennaf 2012 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848913189
Prosiect X Iris Band 7: Darganfod 02 Gorffennaf 2012 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848913141
Cyfres Cymru a'r Byd: Yr Ail Ryfel Byd yng Nghymru Gareth Holt, Sandra Elson Lynwen Rees Jones 19 Mehefin 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214081
Posau Maths Sarah Khan Robin Bateman, Glyn Saunders Jones 15 Mehefin 2012 Atebol ISBN 9781908574404
Camau Cyntaf Mewn Cerddoriaeth yn y Cyfnod Sylfaen - Cyflwyniad i Elfennau Cerddorol i Blant o 3-5 Mlwydd Oed 07 Mehefin 2012 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395252
Dewch i Edrych, Dewch i Feddwl, Dewch i Siarad Gaynor Weavers Brenda Keogh, Stuart Naylor 01 Mehefin 2012 Millgate House Education ISBN 9780956264626
Gemau Ymholiad Gwyddonol Anne Goldsworthy, Bob Ponchaud 01 Mehefin 2012 Millgate House Education ISBN 9780956264633
Cyflwyno Mecaneg Brian Jefferson, Tony Beadsworth Lynwen Rees Jones Gwenda Lloyd Wallace, 01 Mehefin 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214722
Ariana yn Dod i Ddeall Trethi - Llyfr Disgybl Andy Flatt 23 Ebrill 2012 Southgate Publishing ISBN 9781857411034
Ariana yn Dod i Ddeall Biliau a Threthi - Llyfr Athrawon Andy Flatt 23 Ebrill 2012 Southgate Publishing ISBN 9781857411089
Ariana yn Dod i Ddeall Cynilo - Llyfr Disgybl Andy Flatt 23 Ebrill 2012 Southgate Publishing ISBN 9781857411829
Ariana yn Dod i Ddeall Benthyca - Llyfr Disgybl Andy Flatt 23 Ebrill 2012 Southgate Publishing ISBN 9781857411874
Ariana yn Dod i Ddeall Benthyca a Chynilo - Llyfr Athrawon Andy Flatt 23 Ebrill 2012 Southgate Publishing ISBN 9781857411928
Ariana yn Dod i Ddeall Biliau - Llyfr Disgybl Andy Flatt 23 Ebrill 2012 Southgate Publishing ISBN 9781857411973
BTEC Cyntaf Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 2 Debra Grey, Tracey Lilley, Lizzie Toms, John Vause Sara Clubb Gwenda Lloyd Wallace, 20 Ebrill 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213947
BTEC Cenedlaethol Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 3 Debra Gray, Tracey Lilley, John Vause Eirian Jones Ffion Kervegant, 15 Ebrill 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214777
Cyfundrefn Gyfreithiol Cymru a Lloegr Jacqueline Martin Glenys Neale Williams 03 Ebrill 2012 Atebol ISBN 9781908574060
TGAU Daearyddiaeth ar Gyfer Manyleb A CBAC - Llawlyfr Adolygu Dirk Sykes, Stacey Burton-Mc Cabe Glyn Saunders Jones, 30 Mawrth 2012 Atebol ISBN 9781908574268
Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Idiomau/Idioms Elin Meek 27 Mawrth 2012 Gwasg Gomer ISBN 9781848513792
Welsh-English Picture Dictionary Catherine Bruzzone, Louise Millar Elin Meek, Mared Roberts 15 Mawrth 2012 Rily ISBN 9781849671132
Chwarae'r Gem/Play the Game Mair Tomos Ifans Gill Saunders Jones, Eirian Jones 13 Mawrth 2012 Atebol ISBN 9781908574305
Datblygu Sgiliau Ffonolegol Sarah Parkhouse, Claire Wilson 08 Mawrth 2012 Uned Iaith/CBAC ISBN 9781860856334
Canllawiau Adolygu Safon UG ac Uwch Economeg trwy Ddiagramau Andrew Gillespie Colin Isaac, 08 Mawrth 2012 Atebol ISBN 9781908574282
Cyfnod Sylfaen 3-7 Oed, Y - Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer Amrywiol/Various Siân Wyn Siencyn 02 Mawrth 2012 Canolfan Peniarth ISBN 9780956007919
Archwilio'r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen Cyfres 1: Deilliannau 1-3 Amrywiol/Various Rhiannon Davies 02 Mawrth 2012 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395191
Datblygiad y Plentyn TGAU - Llyfr Adolygu Amrywiol/Various Colin Isaac, Gill Saunders, Jones, Lydia Jones 20 Chwefror 2012 Atebol ISBN 9781908574299
Fflic a Fflac - Llyfrau Darllen: Pecyn 2 Amrywiol/Various 16 Chwefror 2012 Tinopolis ISBN 9781847132420
Ar Waith Non ap Emlyn, Glenys Hughes 01 Chwefror 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214753
TGAU TGCh Hanfodol ar Gyfer CBAC Stephen Doyle Lynwen Rees Jones 30 Ionawr 2012 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214715
Geiriadur Almaeneg Wolfgang Greller 19 Rhagfyr 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781856449694
Geiriadur Bach, Y / Petit Dico, Le (Geiriadur Ffrangeg) Linda Russon 19 Rhagfyr 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781856449700
Datblygiadau ym Myd Chwaraeon, Hamdden a Thwristiaeth yn ystod yr 20fed Ganrif Phil Star Lynwen Rees Jones Eurgain Rowlands, 19 Rhagfyr 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214401
Datblygu Mathemateg: Cyfrif a Deall Rhifau Blwyddyn 6 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Sara Clubb, 09 Rhagfyr 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214548
Datblygu Mathemateg: Trin Data Blwyddyn 6 Helen Glasspoole Lynwen Rees Jones Lynwen Rees Jones, 09 Rhagfyr 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214586
Datblygu Mathemateg: Ffeithiau Rhif a Chyfrifiadau Blwyddyn 6 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Siân Owen, 09 Rhagfyr 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214579
Datblygu Mathemateg: Deall Siapiau a Mesurau Blwyddyn 6 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Sara Clubb, 09 Rhagfyr 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214562
Datblygu Mathemateg: Defnyddio a Chymhwyso Mathemateg Blwyddyn 6 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Siân Owen, 09 Rhagfyr 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214555
Cyfres Menywod Cymru - Pecyn Rhian Mair Evans, Elin Meek, Eiry Miles 01 Rhagfyr 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848514072
Ennill dy Fara Non ap Emlyn 30 Tachwedd 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214708
Pitrwm Patrwm: Pobl Pedol (Pecyn) 27 Tachwedd 2011 Tinopolis ISBN 9781847131652
Geiriadur Celf, Y Mark White Dafydd Jones, 25 Tachwedd 2011 Dalen ISBN 9781906587109
Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored - Cyfres 1: 3. 1 ... 2 ... 3 Ble Wyt Ti? Angela Rees, Ann-Marie Gealy Rhiannon Davies 15 Tachwedd 2011 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395078
Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored - Cyfres 1: 6. Stori Harri'r Hedyn Angela Rees Rhiannon Davies 15 Tachwedd 2011 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395139
Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored - Cyfres 1: 5. Allan yn yr Eira Ann-Marie Gealy Rhiannon Davies 15 Tachwedd 2011 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395115
Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored - Cyfres 1: 4. Beth Yw'r Sŵn Yna? Glenda Tinney Rhiannon Davies 15 Tachwedd 2011 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395092
Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored - Cyfres 1: 8. Nos Da Roco Sioned V. Hughes Rhiannon Davies 15 Tachwedd 2011 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395177
Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored - Cyfres 1: 1. Mmm ... Dw I'n Mynd i dy Fwyta Di! Angela Rees Rhiannon Davies 15 Tachwedd 2011 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395030
Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored - Cyfres 1: 2. Twt! Twt! Twt! Angela Rees Rhiannon Davies 15 Tachwedd 2011 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395054
Archwilio'r Amgylchedd Awyr Agored - Cyfres 1: 7. Helpa Ni i Fyw Eileen Merriman Rhiannon Davies 15 Tachwedd 2011 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395153
Taro'r Targed Bethan Clement Rhiannon Davies 10 Tachwedd 2011 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395009
Cardiau Darllen Cyfnod Allweddol 3 Bethan Clement, Lisa Thomas Rhiannon Davies 10 Tachwedd 2011 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395023
Cardiau Darllen Cyfnod Allweddol 4 Bethan Clement, Lisa Thomas Rhiannon Davies 10 Tachwedd 2011 Canolfan Peniarth ISBN 9781908395016
Datblygiad UDA 1929-2000 Steve Waugh, John Wright, R. Paul Evans 26 Hydref 2011 Hodder Education ISBN 9781444142518
TGCh Hanfodol - Safon UG Stephen Doyle 21 Hydref 2011 Dref Wen ISBN 9781855969063
TGCh Hanfodol - Safon U2 Stephen Doyle 21 Hydref 2011 Dref Wen ISBN 9781855969070
Cardiau Fflach/Flashcards 13 Hydref 2011 Dref Wen ISBN 9781855965294
More Hide and Speak Welsh Catherine Bruzzone, Sam Hutchinson Elin Meek, 03 Hydref 2011 Rily ISBN 9781904357957
Arweiniad Myfyrwyr i Grefyddau'r Byd - Bwdhaeth Denise Cush Eirian Jones Dwynwen Teifi, 30 Medi 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214388
Canllaw i Hanfodion Byd y Ddawns Linda Ashley Eirian Jones Eurgain Rowlands, 20 Medi 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214593
Asesu ar Waith 16 Medi 2011 Millgate House Education ISBN 9780955626050
Pecyn Celf David Nash - Dyn y Coed Carolyn Davies, Lynne Bebb 01 Medi 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848510968
Symud Ymlaen - Unedau Pontio ar Gyfer Cerddoriaeth Ym Mlwyddyn 6 a 7: Pecyn Un Steve Block Arfon Gwilym, 30 Awst 2011 UWIC ISBN 9781905617982
Help Llaw Gydag Astudio Llinyn Trôns - Cymraeg TGAU Owain Sion Williams Bethan Clement, Eirian Jones 26 Awst 2011 Atebol ISBN 9781907004919
Datblygu Mathemateg: Cyfrif a Deall Rhifau Blwyddyn 5 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Ffion Kervegant, 26 Awst 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214487
Datblygu Mathemateg: Trin Data Blwyddyn 5 Helen Glasspoole Lynwen Rees Jones Ffion Kervegant, 26 Awst 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214524
Datblygu Mathemateg: Ffeithiau Rhif a Chyfrifiadau Blwyddyn 5 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Ffion Kervegant, 26 Awst 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214517
Datblygu Mathemateg: Deall Siapiau a Mesurau Blwyddyn 5 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Ffion Kervegant, 26 Awst 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214500
Datblygu Mathemateg: Defnyddio a Chymhwyso Mathemateg Blwyddyn 5 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Ffion Kervegant, 26 Awst 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214494
Help Llaw Gydag Astudio i Ble'r Aeth Haul y Bore - Cymraeg TGAU Dafydd Roberts Bethan Clemant, Eirian Jones 16 Awst 2011 Atebol ISBN 9781907004933
Help Llaw Gydag Astudio Bachgen yn y Môr - Cymraeg TGAU Sioned Jones Bethan Clement, Eirian Jones 16 Awst 2011 Atebol ISBN 9781907004926
David Nash - Dyn y Coed Carolyn Davies, Lynne Bebb Sian Owen, 11 Awst 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848510999
C'mon Cymraeg 05 Awst 2011 Tinopolis ISBN 9781847132192
Prosiect X: Llawlyfr Athrawon Blwyddyn 2 Maureen Lewis 07 Gorffennaf 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912687
Prosiect X: Band 10 Gwyn - Nodiadau Darllen Teithio Joe Tregenza 30 Mehefin 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912632
Prosiect X: Band 10 Gwyn - Nodiadau Darllen Gweithio Fel Tîm Joe Tregenza 30 Mehefin 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912649
Prosiect X: Band 11 Leim - Nodiadau Darllen Mygydau a Chuddwisgoedd Joe Tregenza 30 Mehefin 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912663
Prosiect X: Band 11 Leim - Nodiadau Darllen o dan y Ddaear Anne Derry 30 Mehefin 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912656
Symud Ymlaen - Unedau Pontio ar Gyfer Cerddoriaeth Ym Mlwyddyn 6 a 7: Pecyn Dau Steve Block Arfon Gwilym, 30 Mehefin 2011 UWIC ISBN 9780956625687
Arweiniad Myfyrwyr i Grefyddau'r Byd - Islam Victor W. Watton Eirian Jones Dwynwen Teifi, 24 Mehefin 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214371
Fy Llyfr Ysgrifennu Hud/My Magic Writing Book: Ysgrifennu fy Syms Cyntaf/Writing My First Sums Glyn Saunders Jones, Gill Saunders Jones 17 Mehefin 2011 Atebol ISBN 9781907004872
Cyfres Menywod Cymru: Mary Vaughan Jones Rhian Mair Evans 16 Mehefin 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848512375
Prosiect X: Band 7 Gwyrddlas - Nodiadau Darllen Cuddio Joe Tregenza 16 Mehefin 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912588
Prosiect X: Band 7 Gwyrddlas - Nodiadau Darllen Darganfod Jo Tregenza 16 Mehefin 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912564
Prosiect X: Band 8 Porffor - Nodiadau Darllen Adeiladau Sue Huxley 16 Mehefin 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912595
Prosiect X: Band 8 Porffor - Nodiadau Darllen Dŵr Katharine Frost 16 Mehefin 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912601
Prosiect X: Band 9 Aur - Nodiadau Darllen Cyfathrebu Joe Tregenza 16 Mehefin 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912625
Prosiect X: Band 9 Aur - Nodiadau Darllen Môr-Ladron Maureen Lewis 16 Mehefin 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912618
Help Llaw Gydag Astudio yn y Gwaed - Cymraeg TGAU Menna Baines Bethan Clement, Eirian Jones 14 Mehefin 2011 Atebol ISBN 9781907004865
Help Llaw Gydag Astudio ac Yna Clywodd Sŵn y Môr - Cymraeg TGAU Nona Breese Bethan Clement, Eirian Jones 14 Mehefin 2011 Atebol ISBN 9781907004896
Help Llaw Gydag Astudio y Stafell Ddirgel - Cymraeg TGAU Tudur Dylan Jones Bethan Clement, Eirian Jones 14 Mehefin 2011 Atebol ISBN 9781907004902
Hanes - Meddwl am Hanes (CA3), Cymru a Phrydain 1000-1550 Stuart Broomfield, Martin Williams 13 Mehefin 2011 Gwasg G.Ap ISBN 9781903404133
Prosiect X: Band 5 Gwyrdd - Nodiadau Darllen Hedfan Amanda Snowden 13 Mehefin 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912502
Prosiect X: Band 4 Glas - Nodiadau Darllen Teganau a Gemau Joe Tregenza 13 Mehefin 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912465
Prosiect X: Band 4 Glas - Nodiadau Darllen Trychfilod Amanda Snowden 13 Mehefin 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912441
Prosiect X: Band 5 Gwyrdd - Nodiadau Darllen Cadw Sŵn Maureen Lewis 13 Mehefin 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912489
Prosiect X: Band 6 Oren - Nodiadau Darllen am Wastraff Joe Tregenza 13 Mehefin 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912526
Prosiect X: Band 6 Oren - Nodiadau Darllen Ymosod ac Aflonyddu Amanda Snowden 13 Mehefin 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912540
UDA 1910-1928/Yr Almaen 1929-1947 John Wright, Steve Waugh R. Paul Evans 10 Mehefin 2011 Hodder Education ISBN 9781444142501
Seren Iaith - Gloywi Iaith i Bawb Bethan Clement, Nona Breese 07 Mehefin 2011 Atebol ISBN 9781907004858
Chwedl a Chân Dylan Adams Fflur Pughe Elin Meek, 01 Mehefin 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214111
Datblygu Mathemateg: Cyfrif a Deall Rhifau Blwyddyn 2 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Siân Owen, 01 Mehefin 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214432
Datblygu Mathemateg: Trin Data Blwyddyn 2 Caroline Clissold Lynwen Rees Jones Lynwen Rees Jones, 01 Mehefin 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214470
Datblygu Mathemateg: Ffeithiau Rhif a Chyfrifiadau Blwyddyn 2 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Siân Owen, 01 Mehefin 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214463
Datblygu Mathemateg: Deall Siapiau a Mesurau Blwyddyn 2 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Siân Owen, 01 Mehefin 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214456
Datblygu Mathemateg: Defnyddio a Chymhwyso Mathemateg Blwyddyn 2 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Siân Owen, 01 Mehefin 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214449
Prosiect X Iris Band 4 Glas: Teganau a Gemau 27 Mai 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912700
Prosiect X Iris Band 4 Glas Trychfilod 27 Mai 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912694
Prosiect X Iris Band 5 Gwyrdd: Cadw Swn 27 Mai 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912717
Prosiect X Iris Band 5 Gwyrdd: Hedfan 27 Mai 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912724
Prosiect X Iris Band 6 Oren: Am Wastraff 27 Mai 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912731
Prosiect X Iris Band 6 Oren: Ymosod ac Aflonyddu 27 Mai 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912748
Prosiect X: Llyfr Athrawon Blwyddyn 1 23 Mai 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912670
Adnabod Awdures: Angharad Tomos Sara Pierce Jones 11 Mai 2011 Sara Pierce Jones ISBN 9780956818102
Fflic a Fflac: Pecyn 4 21 Ebrill 2011 Tinopolis ISBN 9781847131416
TGAU Daearyddiaeth ar Gyfer Manyleb B CBAC Andy Owen, Colin Lancaster, Andy Leeder, Jacqui Owen 20 Ebrill 2011 Atebol ISBN 9781907004636
Fflic a Fflac - Llyfrau Darllen Amrywiol/Various 19 Ebrill 2011 Tinopolis ISBN 9781847131614
Cyflwyno Teithio a Thwristiaeth Bob Holland, Ray Youell Delyth Ifan Ffion Kervegant, 19 Ebrill 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214104
Cyfres Menywod Cymru: Betsi Cadwaladr Eiry Miles 13 Ebrill 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848512894
Cyfres Menywod Cymru: Elizabeth Andrews Elin Meek 13 Ebrill 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848512887
Cyfres Darllen Difyr: Mae Pawb Eisiau Gwersylla Mari Tudor Non ap Emlyn 04 Ebrill 2011 Atebol ISBN 9781907004797
Cyfres Darllen Difyr: Dydd Crempog Mari Tudor Non ap Emlyn 04 Ebrill 2011 Atebol ISBN 9781907004780
Cyfres Darllen Difyr: Nefi Bliw! Mari Tudor Non ap Emlyn 04 Ebrill 2011 Atebol ISBN 9781907004766
Cyfres Darllen Difyr: Bargen! Mari Tudor Non ap Emlyn 04 Ebrill 2011 Atebol ISBN 9781907004773
Cyfres Darllen Difyr: Gêm Cyfrifiadur Mari Tudor Non ap Emlyn 04 Ebrill 2011 Atebol ISBN 9781907004810
Cyflwyno'r Testament Newydd John Drane Sian A Edwards, 31 Mawrth 2011 UWIC ISBN 9781905617951
Cyfres Dysgu Difyr: O, Mae Hi'n Boeth! Non ap Emlyn Non ap Emlyn 31 Mawrth 2011 Atebol ISBN 9781907004711
Pecyn Chwedlau Mawr 2 Nanna Ryder, Carys Richards 31 Mawrth 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848513242
Pecyn Chwedlau Mawr 1 Nanna Ryder, Carys Richards 31 Mawrth 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848513235
Berw'r Byd 2: Pecyn Meinir Ebbsworth, Tudur Dylan Jones 30 Mawrth 2011 Y Lolfa ISBN 9781847712684
Cyfres Dysgu Difyr: O, Mae Hi'n Wyntog! Non ap Emlyn Non ap Emlyn 30 Mawrth 2011 Atebol ISBN 9781907004742
Cyfres Dysgu Difyr: O, Mae Hi'n Stormus Non ap Emlyn Non ap Emlyn 30 Mawrth 2011 Atebol ISBN 9781907004759
Cyfres Dysgu Difyr: O, Mae Hi'n Wlyb! Non ap Emlyn Non ap Emlyn 30 Mawrth 2011 Atebol ISBN 9781907004735
Cyfres Darllen Difyr: Ddim Yma! Ddim Yma! Mari Tudor Non ap Emlyn 30 Mawrth 2011 Atebol ISBN 9781907004803
Cyfres Dysgu Difyr: O, Mae Hi'n Oer! Non ap Emlyn Non ap Emlyn 30 Mawrth 2011 Atebol ISBN 9781907004704
Cyfres Dysgu Difyr: O, Mae Hi'n Sych! Non ap Emlyn Non ap Emlyn 30 Mawrth 2011 Atebol ISBN 9781907004728
TGAU Daearyddiaeth ar Gyfer Manyleb A CBAC - Dewisiadau Andy Owen, Cathie Brooks, Andy Leeder, Glyn Owen, Dirk Sykes 29 Mawrth 2011 Hodder Education ISBN 9781444118421
Cyfansoddi Cerddoriaeth Gyfoes - Canllaw i Fyfyrwyr Pwyll ap Siôn, Iwan Llewelyn-Jones Fflur Pughe Sioned Webb, Arfon Gwilym 28 Mawrth 2011 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214067
CBAC TGAU Mathemateg - Llyfr Gwaith Cartref Sylfaenol Wyn Brice, Linda Mason, Tony Timbrell Colin Isaac, Huw Roberts 25 Mawrth 2011 Hodder Education ISBN 9781444115611
CBAC TGAU Mathemateg - Llyfr Gwaith Cartref, Uwch Wyn Brice, Linda Mason, Tony Timbrell Colin Isaac, Huw Roberts 25 Mawrth 2011 Hodder Education ISBN 9781444115628
CBAC TGAU Mathemateg - Llyfr y Myfyriwr, Sylfaenol Wyn Brice, Linda Mason, Tony Timbrell Colin Isaac, Huw Roberts 25 Mawrth 2011 Hodder Education ISBN 9781444115574
CBAC TGAU Mathemateg - Llyfr y Myfyriwr, Uwch Wyn Brice, Linda Mason, Tony Timbrell Colin Isaac, Huw Roberts 25 Mawrth 2011 Hodder Education ISBN 9781444115581
Prosiect X: Band 10 Gwyn - Teithio Amrywiol/Various 24 Mawrth 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912137
Prosiect X: Band 10 Gwyn - Gweithio Fel Tîm Amrywiol/Various 24 Mawrth 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912205
Prosiect X: Band 11 Leim - Mygydau a Chuddwisgoedd Amrywiol/Various 24 Mawrth 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912274
Prosiect X: Band 11 Leim - O dan y Ddaear Amrywiol/Various 24 Mawrth 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912342
Prosiect X: Band 9 Aur - Cyfathrebu Amrywiol/Various 18 Mawrth 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848911994
Prosiect X: Band 9 Aur - Môr-Ladron Amrywiol/Various 18 Mawrth 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912069
Prosiect X: Band 7 Gwyrddlas - Darganfod Amrywiol/Various 11 Mawrth 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848911673
Prosiect X: Band 7 Gwyrddlas - Cuddio Amrywiol/Various 11 Mawrth 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848911734
Prosiect X: Band 8 Porffor - Adeiladau Amrywiol/Various 11 Mawrth 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848911857
Prosiect X: Band 8 Porffor - Dŵr Amrywiol/Various 11 Mawrth 2011 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848911925
Credu a Phrofi ar Gyfer Manyleb B - Uned 2 Gavin Craigen, Joy White 03 Chwefror 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848513105
Rhyfel Cartref America - Achosion y Rhyfel, ei Gwrs a'i Ganlyniadau, 1803-77 Alan Farmer Glenys M. Roberts, 03 Chwefror 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848513099
Lletygarwch ac Arlwyo ar Gyfer TGAU Judy Gardiner, Jacqui Housley 03 Chwefror 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848513082
Helpwch eich Plentyn/Help Your Child: Arddodiaid/Prepositions Elin Meek 03 Chwefror 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848513112
Cyfres Menywod Cymru: Ann Griffiths Eiry Miles 03 Chwefror 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848512368
Cyfres Menywod Cymru: Cranogwen Elin Meek 03 Chwefror 2011 Gwasg Gomer ISBN 9781848512351
Astudiaethau Busnes: Cyfrol 2 Dave Hall, Rob Jones, Carlo Raffo, Alain Anderton Colin Isaac, 20 Ionawr 2011 Atebol ISBN 9781907004247
Trafod a Datrys - Sgiliau Rhesymu Mewn Mathemateg: Blynyddoedd 1 a 2 Jennie Pennant, Rachel Bradley, Jacky Walters Raewyn Glynn Robin Bateman, 15 Ionawr 2011 Beam Education ISBN 9781906224684
Trafod a Datrys - Sgiliau Rhesymu Mewn Mathemateg: Blynyddoedd 3 a 4 Jennie Pennant, Claire King, Jacky Walters Raewyn Glynn Robin Bateman, 15 Ionawr 2011 Beam Education ISBN 9781906224691
Trafod a Datrys - Sgiliau Rhesymu Mewn Mathemateg: Blynyddoedd 5 a 6 Jennie Pennant, John Thompson Raewyn Glynn Robin Bateman, 15 Ionawr 2011 Beam Education ISBN 9781906224707
Prosiect X: Band 1 Pinc - Fy Nghartref 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848910959
Prosiect X: Band 4 Glas - Teganau a Gemau Amrywiol/Various 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848911017
Prosiect X: Band 5 Gwyrdd - Cadw Sŵn Amrywiol/Various 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848911079
Prosiect X: Band 6 Oren - Ymosod ac Aflonyddu Amrywiol/Various 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848911130
Prosiect X: Band 2 Coch - Mawr a Bach 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848911192
Prosiect X: Band 4 Glas - Trychfilod Amrywiol/Various 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848911253
Prosiect X: Band 3 Melyn - Bwyd 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848911314
Prosiect X: Band 2 Coch - Anifeiliaid Anwes 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848911376
Prosiect X: Band 1 Pinc - Fy Nheulu 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848911437
Prosiect X: Band 3 Melyn - Y Tywydd 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848911499
Prosiect X: Band 5 Gwyrdd - Hedfan Amrywiol/Various 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848911550
Prosiect X: Band 6 Oren - Am Wastraff! Amrywiol/Various 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848911611
Prosiect X: Llawlyfr Athrawon Dosbarth Derbyn 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912366
Prosiect X: Band 2 Coch - Nodiadau Anifeiliaid Anwes 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912373
Prosiect X: Band 2 Coch - Nodiadau Darllen Mawr a Bach 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912380
Prosiect X: Band 1 Pinc - Nodiadau Darllen fy Nghartref 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912397
Prosiect X: Band 1 Pinc - Nodiadau Darllen fy Nheulu 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912403
Prosiect X: Band 3 Melyn - Nodiadau Darllen Bwyd 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912410
Prosiect X: Band 3 Melyn - Nodiadau Darllen y Tywydd 31 Rhagfyr 2010 Gwasg Addysgol Drake/Educational ISBN 9781848912427
Datblygu Mathemateg: Cyfrif a Deall Rhifau Blwyddyn 4 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Lynwen Rees Jones, 22 Rhagfyr 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213794
Datblygu Mathemateg: Trin Data Blwyddyn 4 Helen Glasspoole Lynwen Rees Jones Lynwen Rees Jones, 22 Rhagfyr 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213831
Datblygu Mathemateg: Ffeithiau Rhif a Chyfrifiadau Blwyddyn 4 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Sara Clubb, 22 Rhagfyr 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213824
Datblygu Mathemateg: Deall Siapiau a Mesurau Blwyddyn 4 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Sara Clubb, 22 Rhagfyr 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213817
Datblygu Mathemateg: Defnyddio a Chymhwyso Mathemateg Blwyddyn 4 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Lynwen Rees Jones, 22 Rhagfyr 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213800
U2 TAG Bioleg Ddynol (HB4 a BY5) - Llawlyfr Myfyriwr Gareth Rowlands 16 Rhagfyr 2010 Uned Iaith/CBAC ISBN 9781860856563
UG TAG Bioleg Ddynol (HB1 a HB2) - Llawlyfr Myrfyriwr Gareth Rowlands 16 Rhagfyr 2010 Uned Iaith/CBAC ISBN 9781860856501
UG TAG Bioleg (BY1 a BY2) - Llawlyfr Myfyriwr Gareth Rowlands 16 Rhagfyr 2010 Uned Iaith/CBAC ISBN 9781860856495
Pen-i-Waered: Dreigiau a Bwystfilod/Porth Casnydden Meinir Ebbsworth Fflur Pughe 13 Rhagfyr 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214012
Pen-i-Waered: Llyfrgell Genedlaethol Cymru/Diwrnod Cynta'r Gwyliau Mared Llwyd Fflur Pughe 13 Rhagfyr 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214029
Pen-i-Waered: Y Senedd/Am Syniad! Catrin Stevens Fflur Pughe 13 Rhagfyr 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214036
Pen-i-Waered: Yr Wyddfa/Dringo'r Wyddfa Elin Meek Fflur Pughe 13 Rhagfyr 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214043
Pen-i-Waered: S4C/Gwyliau Neu Gynj? Elin Meek Fflur Pughe 13 Rhagfyr 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214050
Sut i Loywi Adeg y Nadolig Val Edgar 10 Rhagfyr 2010 Brilliant Publication ISBN 9780857472205
Sut i Ddisgleirio Adeg y Nadolig Val Edgar 10 Rhagfyr 2010 Brilliant Publication ISBN 9780857472182
Llawlyfr Iechyd a Gofal Cymdeithasol A-Y Judy Richards 19 Tachwedd 2010 Gwasg Taf ISBN 9781904837251
Astudiaethau Crefyddol TGAU ar Gyfer CBAC Manyleb B - Adnoddau'r Athro Gavin Craigen, Joy White 04 Tachwedd 2010 Hodder Education ISBN 9780340975619
Math@ebol - Mannau Cychwyn Mathemateg, Mathemateg Cyfnod Allweddol 4 Blwyddyn 11 Brian Fillis Robin Bateman, 02 Tachwedd 2010 Atebol ISBN 9781907004544
Math@ebol - Mannau Cychwyn Mathemateg, Mathemateg Cyfnod Allweddol 4 Blwyddyn 10 Brian Fillis Eirian Jones, Glyn Saunders Jones Robin Bateman, 02 Tachwedd 2010 Atebol ISBN 9781907004537
Bywyd Bob Dydd yng Nghymru yn yr Oes Haearn Russell Grigg Gwenda Lloyd Wallace Catrin Stevens, 02 Tachwedd 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213411
TGAU Astudio'r Cyfryngau Mandy Esseen, Martin Phillips, John Ashton, Mike Edwards 29 Hydref 2010 Gwasg Gomer ISBN 9781848513075
Botswana Sioned V. Hughes Delyth Ifan 26 Hydref 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213954
Ffrainc Sioned V. Hughes Delyth Ifan 26 Hydref 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213ISBN 978
Gwlad yr Iâ Sioned V. Hughes Delyth Ifan 26 Hydref 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213961
Lesotho Sioned V. Hughes Delyth Ifan 26 Hydref 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845214005
Patagonia Sioned V. Hughes Delyth Ifan 26 Hydref 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213985
Seland Newydd Sioned V. Hughes Delyth Ifan 26 Hydref 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213992
Addysg dros Ddatblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-Eang (ADCDF) o Fewn y Cyfnod Sylfaen 05 Hydref 2010 Tinopolis ISBN 9781847131201
Pos y Dydd - Casgliad o Bosau Mathemategol Vivien Lucas 01 Hydref 2010 Atebol ISBN 9780954757854
Targedu'r 3: Gramadeg Meinir Ebbsworth Fflur Pughe 30 Medi 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213015
Gair i'r Plant Norman Thomas Angharad Llwyd-Jones, 29 Medi 2010 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859936931
Emaus i'r Ifanc Stephen Cottrell, Sue Mayfield, Tim Sledge, Tony Washington Aelodau Eglwys Minny Street, Caerdydd 29 Medi 2010 Cyhoeddiadau'r Gair ISBN 9781859946718
Lles Emosiynol - Llawlyfr Myfyriwr Tina Rae Colin Isaac Glyn Saunders Jones, 08 Medi 2010 Atebol ISBN 9781907004568
Cyfres y Goleudy: Cymru a Chymreictod Meinir Ebbsworth Delyth Ifan 03 Medi 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845212636
Ein Cymru Ni Hedd ap Emlyn, Non ap Emlyn, Elin Meek, Dafydd Roberts 30 Awst 2010 Tinopolis ISBN 9781847130976
Datblygu Mathemateg: Cyfrif a Deall Rhifau Blwyddyn D Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Siân Owen, 24 Awst 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213596
Datblygu Mathemateg: Cyfrif a Deall Rhifau Blwyddyn 1 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Lynwen Rees Jones, 24 Awst 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213749
Datblygu Mathemateg: Cyfrif a Deall Rhifau Blwyddyn 3 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Lynwen Rees Jones, 24 Awst 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213640
Datblygu Mathemateg: Defnyddio a Chymhwyso Mathemateg Blwyddyn D Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Siân Owen, 24 Awst 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213602
Datblygu Mathemateg: Defnyddio a Chymhwyso Mathemateg Blwyddyn 1 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Lynwen Rees Jones, 24 Awst 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213756
Datblygu Mathemateg: Defnyddio a Chymhwyso Mathemateg Blwyddyn 3 Hilary Koll, Steve Mills Lynwen Rees Jones Ffion Kervegant, 24 Awst 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213657
Geiriau ac Ymadroddion Cymraeg/Welsh Words and Phrases Elin Meek, 20 Awst 2010 Dref Wen ISBN 9781855968943
Mathemateg - Meddwl a Mathemateg (CA3) Dianne Parsons 19 Awst 2010 Gwasg G.Ap ISBN 9781903404096
Sbardun Meinir Ebbsworth Delyth Ifan 15 Awst 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845211516
Ffeil Hyfedredd Steve Morris, Heini Gruffudd, Eiry Miles, Elin Meek 29 Gorffennaf 2010 CBAC - Cwrs Mynediad ISBN 9781860856624
Cyfres Dechrau Darllen: Moli Cam Ch - Deg Llyfr i Ca2 Lynne B. Jones 14 Gorffennaf 2010 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272487
Cyfres Deffro Band Pinc Lefel 1 a 2 Jane Eirug, Claire Wilson 12 Gorffennaf 2010 Llyfrau SAIL Cymraeg ISBN 9781907310362
Cyfres Deffro Band Coch: Lefel 3, 4 a 5 Jane Eirug, Claire Wilson 12 Gorffennaf 2010 Llyfrau SAIL Cymraeg ISBN 9781907310379
Hide and Speak Welsh Catherine Bruzzone, Susan Martineau Elin Meek, 12 Gorffennaf 2010 Rily ISBN 9781904357445
Mathemateg TGAU: Y Llyfr Adolygu, Lefel Sylfaenol Richard Parsons Lynwen Rees Jones Ffion Kervegant, 02 Gorffennaf 2010 Canolfan Astudiaethau Addysg ISBN 9781845213848