Rhestr Llyfrau Cymraeg/Natur, Daearyddiaeth, Daeareg

Dyma restr o lyfrau Cymraeg sy'n ymwneud ag Natur, Daearyddiaeth, Daeareg. Mae'r prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata hon, i'w canfod yma.

Sortable table
Teitl Awdur Golygydd Cyfieithydd Dyddiad Cyhoeddi Cyhoeddwr ISBN 13
Cyfres Cynefin: 1. Cynefin yr Ardd Iolo Williams, Bethan Wyn Jones 30 Ebrill 2012 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845273866
Bodlon - Byw'n Hapus ar Lai Angharad Tomos 26 Hydref 2011 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860742746
Mynydd Hiraethog/The Denbigh Moors Robert J. Silvester 18 Ebrill 2011 Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales ISBN 9781871184402
Doctor Dail 3 Bethan Wyn Jones 18 Hydref 2010 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272975
Llyfrau Llafar Gwlad: 76. Dyn y Mêl Wil Griffiths 14 Gorffennaf 2010 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272845
Byw Gyda'n Tirwedd/Living with Our Landscape John Osmond 05 Mai 2010 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781904773481
Doctor Dail 2 Bethan Wyn Jones 25 Medi 2009 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845272012
Coastline Wales/Arfordir Cymru Andy Davies 06 Tachwedd 2008 Graffeg ISBN 9781905582167
Cynefin Gruff Gruff Ellis 20 Hydref 2008 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271947
Llyfr Adar Iolo Williams Peter Hayman, Rob Hume Iolo Williams, 10 Mehefin 2008 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271480
Doctor Dail 1 Bethan Wyn Jones 10 Ebrill 2008 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271374
Byd yn eich Poced, Y Gwenith Hughes 28 Mawrth 2008 Dref Wen ISBN 9781855968011
Natur y Flwyddyn - Cyfoeth y Misoedd Mewn Gair a Llun Bethan Wyn Jones 13 Tachwedd 2007 Gwasg Gomer ISBN 9781843238928
Llyfr Natur Iolo Paul Sterry Iolo Williams, Bethan Wyn Jones 12 Medi 2007 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845271312
Llyfrau Llafar Gwlad: 66. Rhagor o Enwau Adar Dewi E. Lewis 20 Medi 2006 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845270704
Blodau Gwyllt Cymru ac Ynysoedd Prydain John Akeroyd, Bethan Wyn Jones 07 Gorffennaf 2006 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9781845270841
Wiwer Goch, Y Tom Tew, Niall Benvie Bethan Wyn Jones, 18 Mai 2005 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819681
Arbed Ailddefnyddio Ailgylchu Nicky Scott 15 Mawrth 2005 Green Books Limited ISBN 9781903998618
Llyfrau Llafar Gwlad:60. Chwyn Joe Pye a Phincas Robin - Ysgrifau ar Ryfeddodau a Llên Gwerin Byd Natur Bethan Wyn Jones 30 Medi 2004 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863819254
Yli Gwyn Thomas 01 Rhagfyr 2003 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394895
Blwyddyn Iolo Iolo Williams 01 Rhagfyr 2003 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741992
Naturiaethwr Mawr Môr a Mynydd - Bywyd a Gwaith J. Lloyd Williams Dewi Jones 01 Tachwedd 2003 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394840
Planhigion Blodeuol, Conwydd a Rhedyn 01 Awst 2003 Cymdeithas Edward Llwyd ISBN 9780863818509
Cloi'r Camera - Pedwerydd Dyddiadur Naturiaethwr E.V. Breeze Jones 30 Tachwedd 2002 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394994
Geology and Building Stones in Wales (North) / Daeareg a Cherrig Adeiladu yng Nghymru (Y Gogledd) Graham Lott, Bill Barclay 01 Mehefin 2002 British Geological Survey ISBN 9780852724231
Geology and Building Stones in Wales (South) / Daeareg a Cherrig Adeiladu yng Nghymru (Y De) Graham Lott, Bill Barclay 01 Mehefin 2002 British Geological Survey ISBN 9780852724224
Cyfres Cip ar Gymru / Wonder Wales: Barcud, Y / Red Kite, The David Jones 01 Mai 2002 Gwasg Gomer ISBN 9781843230953
Eicon i Gymru Fodern - Gwireddu Budd yr Ardd Fotaneg Genedlaethol / An Icon for Modern Wales - Realising the Benefits of the National Botanic Garden Neil Caldwell, John Stoner 01 Chwefror 2001 Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Welsh Affairs ISBN 9781871726671
Ystyriwch y Lili Gareth Maelor 01 Hydref 2000 Gwasg Pantycelyn ISBN 9781903314043
O dan y Môr a'i Donnau Paul Kay Ll?r Gruffydd, 04 Gorffennaf 2000 Gwasg Gomer ISBN 9781859027011
Da Byw Cymru / Welsh Farm Animals: 1. Gwartheg / Cattle Twm Elias 01 Gorffennaf 2000 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863816505
Wild Herbs of Anglesey and Gwynedd / Llysiau Gwyllt Môn a Gwynedd Rowena Mansfield 01 Mawrth 2000 Rowena Mansfield ISBN 9781870394345
Yn Ymyl Ty'n-y-Coed - Llên Gwerin Planhigion a Choed Mair Williams 01 Awst 1999 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815843
Rhyfeddodau Afon Menai / Hidden World of the Menai Strait, The Roger Thomas 01 Awst 1999 Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol / The National Trust ISBN 9780000779991
Ddoi Di Dei? - Llên Gwerin Blodau a Llwyni Mair Williams 01 Tachwedd 1998 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863815386
Barcudiaid Coch Cymru A.V. Cross, P.E. Davis Dafydd Davies 01 Ebrill 1998 Ymddiriedolaeth Barcutiaid Cymru/Welsh Kite Trust ISBN 9780000773647
Bwrw Blwyddyn Bethan Wyn Jones 06 Tachwedd 1997 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860741411
Bugail Eryri - Pedwar Tymor ar Ffermydd Mynydd yng Ngogledd Cymru Keith Bowen Alwena Williams, 01 Awst 1997 Gwasg Gomer ISBN 9781859025413
Llyfrau Llafar Gwlad:35. Adar Dof Cymru Fu E.V. Breeze Jones John Owen Hughes 01 Gorffennaf 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814471
Yma Mae 'Nghalon - Dyddiadur Natur Gruff Ellis 01 Gorffennaf 1997 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863814464
Llysieulyfr Salesbury William Salesbury Iwan Rhys Edgar 03 Mehefin 1997 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708311462
Adenydd i'r Camera Ted Breeze Jones, E.V. Breeze Jones 01 Gorffennaf 1996 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394673
Bae Ceredigion a'r Dolffin Trwyn Potel / Cardigan Bay and the Bottlenose Dolphin Jeremy Moore 01 Mehefin 1996 Cyfeillion Bae Ceredigion/Friends of Cardigan Bay ISBN 9780952849605
Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol / National Nature Reserves 01 Mai 1996 Cyngor Cefn Gwlad Cymru/Countryside Council for Wales ISBN 9780901087966
Enwau Cymraeg ar Blanhigion / Welsh Names of Plants Dafydd Davies, Arthur Jones 01 Ionawr 1995 Adran Botaneg Amgueddfeydd Cenedlaethol/Botany Department, National Museums ISBN 9780720004182
Gwledydd y Byd Dafydd Price, Dafydd W. Williams 01 Ionawr 1995 Uned Gyfrifiadurol Gwynedd ISBN 9780000672117
Barcud Coch, Y Roger Lovegrove Tim Saunders, 01 Ionawr 1995 Cynllun Amddiffyn y Barcud ISBN 9781859022474
Llyfrau Llafar Gwlad:31. Blodau'r Maes a'r Ardd ar Lafar Gwlad Gwenllïan Awbery 01 Ionawr 1995 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863813306
Cyfres Enwau Creaduriaid a Phlanhigion:1. Creaduriaid Asgwrn-Cefn 01 Ionawr 1994 Cymdeithas Edward Llwyd ISBN 9780952226406
Plu yn y Paent - Gwaith yr Arlunydd Bywyd Gwyllt Gareth Parry Ted Breeze Jones, E. V. Breeze Jones 01 Ionawr 1994 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394260
Llyfrau Llafar Gwlad:28. Enwau Adar Dewi E. Lewis 01 Ionawr 1994 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812781
Llyfrau Llafar Gwlad:25. Tywysyddion Eryri - Ynghyd â Nodiadau ar Lysieuaeth yr Ardal Dewi Jones 01 Ionawr 1993 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863812514
Planhigion yr Wyddfa Ers y Rhewlifau - Hanes Llysieuol H.S. Pardoe, B.A. Thomas Mary Jones, 01 Ionawr 1992 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720003666
Gwylio a Gwarchod y Glöyn Huw John Hughes 01 Ionawr 1992 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394062
Bywyd Ynys Mon / Anglesey Life:2. Rhydau Mon / Fords of Anglesey, The Gwilym T. Jones 01 Ionawr 1992 Y Ganolfan Ymchwil Genedlaethol ISBN 9780000175878
Llawlyfr RSPB i Wylio Adar Ym Môn a Llŷn Valerie McFarland 01 Ionawr 1990 Royal Society for the Protection of Birds ISBN 9780000776525
Canlyn y Camera - Ail Ddyddiadur Naturiaethwr T. Breeze Jones, E.V. Breeze Jones 01 Ionawr 1990 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394956
Blwyddyn yn Llŷn R.S. Thomas 01 Ionawr 1990 Gwasg Gwynedd ISBN 9780860740605
Yn eu Helfen / Second Nature Eleri Llewelyn Morris 01 Ionawr 1990 Amrywiol ISBN 9780861396566
Crwban Môr Lledrgefn, Y / Leatherback Turtle, The Peter J. Morgan 01 Ionawr 1990 Llyfrau Amgueddfa Cymru/National Museum Wales Books ISBN 9780720003383
Atlas Cenedlaethol Cymru / National Atlas of Wales Harold Carter 01 Ionawr 1989 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708307755
Blodau'r Gors Twm Elias 01 Gorffennaf 1988 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394406
Blodau Gwyllt Gwynfil Richards Anne Gwynne 01 Ionawr 1988 Mr G. Richards ISBN 9781871574005
Gwylio'r Gwyllt T. Breeze Jones, E.V. Breeze Jones 01 Ionawr 1987 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394109
Clicio'r Camera: Dyddiadur Naturiaethwr T. Breeze Jones, E.V. Breeze Jones 01 Ionawr 1987 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394208
Blodau'r Mynydd Islwyn Williams, Twm Elias 01 Ionawr 1987 Gwasg Dwyfor ISBN 9781870394154
Odlau'r Tymhorau Norman Closs Parry 01 Ionawr 1987 Gwasg Carreg Gwalch ISBN 9780863810619
Pysgod Dŵr Croyw Emrys Evans 01 Ionawr 1983 Gwasg Dwyfor ISBN 9780000774590
Doctor Dail Ann Moore 01 Ionawr 1983 Cyhoeddiadau Mei ISBN 9780905775258
Adarydda E.V. Breeze Jones 01 Ionawr 1982 Gwasg Cambria ISBN 9780000177728
Cyfres yr Adar: Seiat yr Adar E. V. Breeze Jones 01 Awst 1981 Gwasg Dwyfor ISBN 9780000178367
Cyfres Hamdden y Ffynnon: Blodau Unflwydd D.J Thomas 01 Ionawr 1978 Gwasg y Ffynnon ISBN 9780902158092
Enwau Mamaliaid Ewrop/Names of the Mammals of Europe/Anviou Bronneged Europa/Noms Des Mammiferes D'europe Marie Chénard, Geraint Jones, Rhisiart Hincks 01 Rhagfyr 2005 Termbret
Alfred Russel Wallace. Gwyddonydd Anwyddonol R. Elwyn Hughes 01 Ionawr 1997 Gwasg Prifysgol Cymru ISBN 9780708313973
Gwersi mewn Llysieueg George Rees 01 Ionawr 1896 Swyddfa'r Cambrian News, Aberystwyth
Cyfrinachau Natur O.E.Roberts 01 Gorffennaf 1953 Gwasg y Brython, Lerpwl
Llysiau Llesol Mary Jones 01 Mai 1978 Gwasg Gomer ISBN 9780850884896
Trysorau'r Traeth T.G.Walker 01 Ionawr 1950 Hughes a'i fab, Caerdydd
Rhamant y Gwenyn J. Evans Jones 01 Ionawr 1960 Llyfrau'r Dryw, Llandybie
Anianyddiaeth. Sefyllfa Ddyfodol Thomas Dick Richard Parry 01 Mai 1848 Hughes a'i fab, Gwrecsam
Addysg Chambers i'r Bobl (2 gyfrol) William Chambers ? 01 Ionawr 1851 R. Edwards, Pwllheli
Darluniadur Anianyddol. Egwyddorion seryddiaeth, daearyddiaeth, daeareg &c,&c. Edward Mills 01 Ionawr 1850 Richard Mills, Llanidloes
Daearyddiaeth. Yn rhoddi hanes am yr amrywiol wledydd ... Robert Jones (Caergybi) 01 Ionawr 1816 J. Fletcher, Caerlleon
Hanes y Ddaear a'r Creaduriaid Byw (2 gyfrol) Oliver Goldsmith R.E. Williams 01 Ionawr 1866 A. Fullarton a'i Gym., Edinburgh a Llundain
Y Gwyddoniadur Cymreig (10 gyfrol) John Parry (Y Bala) 01 Ionawr 1858 Thomas Gee, Dinbych
Y Gwyddoniadur Cymreig (10 gyfrol) (ail argraffiad) John Parry (Y Bala) 01 Ionawr 1889 Thomas Gee, Dinbych