Rhiwallon

Gallai'r enw personol Cymraeg Rhiwallon gyfeirio at un o sawl person: