Tonnau electromagnetig

(Ailgyfeiriad o Sbectrwm Electromagnetig)

Dosrennir tonnau electromagnetig i mewn i grwpiau yn ôl eu mynychder. Mae yna donnau radio, microdonau, pelydredd isgoch, golau gweladwy, pelydredd uwchfioled, pelydredd x a phelydredd gamma. Mae'r pellter rhwng pob ton yn gwahaniaethu rhwng 1 kilometr, a 0.000001 mm (bras-amcangyfrif). Mae gan donnau electromagnetig lawer o Defnydd tonnau electromagnetigfnyddiau.

Tonnau electromagnetig
Y sbectrwm electromagnetig
Y sbectrwm electromagnetig

Ceir nifer o wahanol fathau, sy'n cael eu dosbarthu yn ôl amlder y don; mae'r gwahanol fathau'n cynnwys: tonnau radio, microdonnau, ymbelydredd terahertz, ymbelydredd is-goch, golau gweladwy, ymbelydredd uwchfioled, pelydr-X, a phelydrau gama. O'r rhain, tonnau radio ydyw'r hiraf a phelydrau gama sydd a'r byrraf. Mae gwahanol anifeiliaid yn gweld gwahanol ranau o'r spectrwm hwn.

Mae ymbelydredd magnetig yn cario egni a momentwm a all gael gael ei drosglwyddo pan fo'n taro gwrthrych.

Mae'r theori cwantwm yn disgrifio'r cydadweithio rhwng ymbelydredd magnetig â mater megis electronau mewn theori a elwir yn theori electrodeinameg.

Defnydd tonnau electromagnetig

golygu
 
Defnydd pelydr X yn ysbytai

Isod mae rhestr o ddefnyddiau cyffredin y tonnau electromagnetig.

Pelydrau Radio

golygu

Defnyddir ar gyfer darlledu gwasanaethau radio a theledu. Mae tonnau radio’n cael eu defnyddio i drawsyrru rhaglenni teledu a radio. Mae tonnau radio â thonfeddi hirach yn cael eu hadlewyrchu oddi ar haen o’r atmosffer uwch sydd wedi’i gwefru’n drydanol. Mae hyn yn golygu y gallant gyrraedd derbynyddion nad ydynt yng ngolwg y trawsyrrydd gan fod arwyneb y Ddaear yn grwm.

Pelydrau Microdon

golygu

Fe'u ddefnyddio i goginio bwyd trwy ysgogi moleciwlau dŵr.

Y pelydrau yma sy'n cludo gwres yr haul i'r byd.

Pelydrau Gweledol (goleuni)

golygu

Y goleuni sy'n ein caniatáu i weld.

Pelydrau sy'n rhoi lliw haul i'ch croen.

Fe'u defnyddir mewn ysbytai i wirio cyflwr esgyrn. Maent yn adweithio ag electronau atomau.

Pelydrau Gama

golygu

Fe'u defnyddir i ddiheintio ffrwythau. Maent yn adweithio â chnewyll atomau.

Gweler hefyd

golygu
  Eginyn erthygl sydd uchod am ffiseg. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.