Egni (gwahaniaethu)

(Ailgyfeiriad o Egni)

Er mwyn i wrthrychau wneud gwaith mae angen egni. Mae 10 math gwahanol, gan gynnwys: cinetig, thermol, potensial disgyrchiant, sain, golau, egni potensial elastig, trydanol, cemegol, niwclear a gwres pelydrol.

Ni all egni gael ei greu na'i ddinistrio, ond gellir ei newid o un ffurf i ffurf arall.

Mae deuddeg gwahanol fath o ffynhonnell egni: Y rhai anadnewyddadwy:

glo
olew
nwy naturiol
tanwydd niwclear e.e. wraniwm ayb

Y rhai adnewyddadwy:

egni gwynt
egni tonnau
egni llanw
egni hydro
egni solar
egni geothermol
egni bwyd
egni biomas
  • Mae Egni yn bryddest a enillodd y goron i Jason Walford Davies yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Casnewydd 2004.