Hi. Thanks for your contribution.

Warning!

Thank you, प्रजापति, for your new article, or contributions to, {{{1}}}.

Sorry us, but we removed her, because it appears that automatic translation product engine (like Google Translate) was.

If you want to see an article about that subject on Wikipedia, which you can write it in the original Welsh rather than with the help of machine translation?

Thank you.

Confused?! Read an explanation to this garbled English message here

Rhybudd!

Diolch, प्रजापति, am eich erthygl newydd am, neu gyfraniadau at, {{{1}}}.

Mae'n flin gennym ni, ond cafwyd gwared arni hi, oherwydd ymddengys mai cynnyrch peiriant cyfieithu awtomatig (fel Google Translate) yr oedd.

Os ydych am weld erthygl am y pwnc hwnnw ar y Wicipedia hwn, a allwch ei hysgrifennu hi mewn Cymraeg gwreiddiol yn hytrach na gyda chymorth peiriant cyfieithu?

Diolch.

- 

Llywelyn2000 (sgwrs) 20:59, 26 Ionawr 2015 (UTC)Ateb[ateb]