Diolch am dy gyfraniadau gwych. Dw i wedi dadwneud dy olygiad yma fodd bynnag: ar ba sail wnest y golygiad? Mae 'ble llosgir' yn gywir. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:40, 22 Awst 2014 (UTC)

Dyw e ddim yn anghywir. Cofia, daw 'ble' o 'pa le', ac ni ellir dweud 'pa le llosgir'; mae'r fath gymal yn gofyn am eiryn berfol, sel 'y' yn yr achos hwn, felly mae 'ble y llosgir' yn cyfateb i 'pa le y llosgir', sydd yn gywir.

2.24.110.112 10:12, 22 Awst 2014 (UTC)

Dyma dudalen sgwrs ar gyfer defnyddiwr anhysbys sydd heb greu cyfrif eto, neu nad yw'n ei ddefnyddio. Felly mae'n rhaid inni ddefnyddio'r cyfeiriad IP i'w adnabod. Mae cyfeiriadau IP yn gallu cael eu rhannu rhwng nifer o ddefnyddwyr. Os ydych chi'n ddefnyddiwr anhysbys ac yn teimlo'ch bod wedi derbyn sylwadau amherthnasol, crëwch gyfrif neu mewngofnodwch i osgoi cael eich drysu gyda defnyddwyr anhysbys eraill o hyn ymlaen.