Croeso!

Helo, a chroeso i Wicipedia! Diolch am eich cyfraniadau. Gobeithio eich bod yn mwynhau Wicipedia, a byddwch yn penderfynu aros. Dyma ichi rai tudalennau i'ch cynorthwyo a chroesawi:

Mae croeso ichi barhau i gyfrannu heb gyfrif, ond mae llawer o gyfranwyr yn eich annog creu cyfrif. Mae'n rhad ac am ddim, ac nid oes angen darparu gwybodaeth bersonol arnoch, a drwy wneud felly, y cewch chi nifer o fanteision, megis y gallu i gadw llygad ar erthygl sydd o ddiddordeb ichi ayyb. Am restr lawn o'r manteision, ymwelwch â'r dudalen yma. Os ydych yn parhau i olygu heb gyfrif, defnyddir eich cyfeiriad IP (85.227.157.208) i'ch adnabod.

Wedi'r cyfan, gobeithio'ch bod yn mwynhau cyfrannu at Wicipedia a bod yn Wicipediwr! Rhowch lofnod ar eich cyfraniadau sydd ar dudalennau sgwrs drwy deipio pedwar sgwigl (~~~~); mae hyn yn gadael eich cyfeiriad IP (neu enw defnyddiwr os ydych wedi'ch mewngofnodi) a'r dyddiad. Os oes angen cymorth arnoch, edrychwch ar Wicipedia:Cwestiynau, fy ngofyn ar fy nhudalen sgwrs, neu ofyn eich cwestiwn ac wedyn rhoi {{helpwchfi}} cyn y cwestiwn ar y dudalen yma. Unwaith eto, croeso! Rhys Thomas 22:01, 1 Mehefin 2009 (UTC)

Dyma dudalen sgwrs ar gyfer defnyddiwr anhysbys sydd heb greu cyfrif eto, neu nad yw'n ei ddefnyddio. Felly mae'n rhaid inni ddefnyddio'r cyfeiriad IP i'w adnabod. Mae cyfeiriadau IP yn gallu cael eu rhannu rhwng nifer o ddefnyddwyr. Os ydych chi'n ddefnyddiwr anhysbys ac yn teimlo'ch bod wedi derbyn sylwadau amherthnasol, crëwch gyfrif neu mewngofnodwch i osgoi cael eich drysu gyda defnyddwyr anhysbys eraill o hyn ymlaen.