Mae'n arfer da rhoi esboniad pam wyt ti'n newid enw erthygl. It's good practice to explain why a page is renamed. Re: [1]. Llywelyn2000 (sgwrs) 05:48, 25 Mehefin 2014 (UTC)