ABOUT MY TALK PAGE

Please feel free to leave me messages in Welsh, if you're able and willing to do so. My isolation from Welsh-speakers has meant that I find it difficult to express myself in Welsh. However, I am quite capable of reading the language these days. Thanks. :)

CroesoGolygu

Croeso. Deb 12:40, 22 Hydref 2006 (UTC)Ateb[ateb]

Gwybodlen GwladGolygu

Diolch am helpu creu erthyglau ar wledydd y byd. Rydych wedi creu nifer ar wledydd yr Affrig, ac mae'n ymddangos rydych wedi copïo'r gwybodlenni o dudalen arall a newid y manylion. Mae gennym nodyn (Nodyn:Gwybodlen Gwlad) ar gyfer manylion gwledydd, gyda nifer o newidiadau i'r hen dablau (e.e. "arwynebedd" yn lle "maint"). Gallech chi defnyddio hyn wrth greu tudalennau gwledydd, os gwelwch yn dda? Os ydych heb gael profiad â nodiadau, jyst copio'r cystrawen o ben tudalen sgwrs y nodyn a'i llenwi i mewn (gweler y côd wici reit ar ben tudalen fel 'Yr Aifft' am enghraifft). —Adam (sgwrscyfraniadau) 18:21, 26 Hydref 2006 (UTC)Ateb[ateb]

Campus! Deb 17:20, 6 Tachwedd 2006 (UTC)Ateb[ateb]

Y GwledyddGolygu

Diolch am yr holl waith yr ydych wedi ei gyflawni ar y gwledydd. Sylwais eich bod wedi newid rhai o enwau'r gwledydd i sillafiadau gwahanol i'r rhai yn y rhestr Gwledydd y byd, a rhai o'r rheiny ddim yng Ngeiriadur yr Academi, megis Iwganda. Mae hyn yn tynnu'n groes i'r canllaw ar y dudalen Wicipedia:Arddull a Gwledydd y Byd. Gan eich bod yn amlwg am newid y canllaw ellwch chi roi nodyn ar y caffi yn egluro eich rhesymau am ddewis y sillafiadau sydd ganddoch er mwyn i ddefnyddwyr eraill gael cyfle i drafod hyn. Yn wir mae angen trafod nifer o'n canllawiau arddull o'r newydd arnom ac rwyn bwriadu dechrau trafodaeth ar rai ohonynt pan ddaw cyfle. Yn edrych ymlaen at gael rhagor o drafod ar hwn :-) Lloffiwr 22:35, 11 Tachwedd 2006 (UTC)Ateb[ateb]

Thanks for your message. Please take it as a compliment that I didn't guess from the quality of your contributions that you would have any difficulty understanding my note! To confirm to you that you got the gist of it this is roughly what I said:

Thank you for all your work on the countries. I noticed that you had used some spellings different to the spellings on Gwledydd y byd, some of them not from The Welsh Academy English – Welsh Dictionary (Geiriadur yr Academi). This goes against the guideline on Arddull and Gwledydd y byd pages. Since it appears that you want to change the recommendation can you start a discussion on y Caffi so that others can contribute. In fact quite a few of the guidelines need fresh discussion and I hope to start discussions on some when I have the time.

To give you a little history on this some of the original discussions on naming articles (Kings and Queens and countries that I know of) were never written up as recommended conventions as far as I'm aware. When I started contributing to Wicipedia, like you I started changing the names of the countries to follow Geiriadur yr Academi. Then I was told that there was a policy about this although it hadn't been written up anywhere. So I myself wrote the explanations on Arddull and Gwledydd y byd based on what I was told had been previously agreed! This policy is to follow the Atlas Cymraeg Newydd spellings and these are the spellings that should be on the list in Gwledydd y Byd (although I haven't checked this myself – I don't have the latest edition of the Atlas). So please feel free to follow the spellings on Gwledydd y byd.

Geiriadur yr Academi is the standard English-Welsh dictionary first published in 1995. There is apparently a new edition due out this month at £45. Geiriadur Prifysgol Cymru is a Welsh literary dictionary which is even bigger and much more expensive, based on the style of the Oxford English Dictionary, and like the OED it is an ongoing project. These are the two most comprehensive modern Welsh dictionaries available. Since you are living in Australia access to grammars, dictionaries, etc may be even more of a problem for you than for those of us living in Wales. Please feel free to consult me or the Wicipedia community on Wicipedia:Cymorth iaith. (On the other hand please don't feel that you have to consult before venturing a contribution – as you know mistakes can always be corrected later.)

As for the map in the article Affrica, that's a whole new problem! Thank you for pointing out the inconsistency. I will contact Marnanel about this – I don't relish learning about maps myself just yet! Best wishes. Lloffiwr 15:15, 18 Tachwedd 2006 (UTC)Ateb[ateb]

Tudalen defnyddiwrGolygu

I noticed you had made a change to your user page. Since you welcome corrections to your Welsh on your user page I went ahead and made a few changes! If you would like explanations of why the amendments were made please ask and I will endeavour to supply a reason which is not just - it just sounds better! Lloffiwr 19:17, 12 Mawrth 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Fandaliaeth ar dudalen Arwel ParryGolygu

He / she's been blocked now. Diolch am bwyntio hynny allan. Hwyl, Anatiomaros 17:23, 19 Mawrth 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Croeso nôl!Golygu

Dim problem Rob. Better to make a few mistakes than not contribute - it's the only way to learn. We're embarassingly short of articles on Australia, as I'm sure you've noticed, so feel free to create some. Even if it's only a sentence or two plus map/photo it's a help. If you can find the corresponding en.wikipedia page and put the interwiki in it makes it a lot easier for me or somebody else to take a quick look and maybe add a paragraph or two. Have you anything with a Welsh connection? Australian towns with Welsh names, for instance? Hwyl, Fôn. Anatiomaros 22:44, 12 Mehefin 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch eto. Dwi wedi dileu'r categori 'Taleithiau a tiriogaethau Awstralia' a chreu un newydd 'Taleithiau a thiriogaethau Awstralia' i gymryd ei le. Yr hen dreigliadau 'na eto! Hwyl, Anatiomaros 15:47, 14 Mehefin 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Julia GillardGolygu

Croeso - rwy'n falch bod yr eglurhad yn gwneud synnwyr.

Pam oeddym ni yn Melbourne rai blynyddoedd yn ôl, fe aethom i Philip Island i weld y pengwiniaid. Rywle ar y ffordd rhwng Melbourne a Philip Island roedd yna siop yn gwerthu pethau Cymreig - crefftau ac ati. Roedd hi ar gau ar y pryd yn anffodus. Ydi hi'n dal yno tybed? Rhion 06:36, 13 Mehefin 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Cynghrair Pe^l-droed AwstraliaGolygu

Wedi symud y dudalen oherwydd bod defnyddio enw lle yn hytrach na'r ansoddair yn fwy idiomatig h.y. Awstralia yn lle Awstralaidd. Gweler Cynghrair Cymru am esiampl. Defnyddir y teitl y Gynghrair Celtaidd am nad oes lle o'r enw Celtia i gael! Lloffiwr 14:55, 18 Mehefin 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Oops - newydd sylweddoli fy mod wedi camddeall y teitl - Australian (Rules) Football League yw hwn nid Football League of Australia? Sori - wedi gwirdroi'r symud tudalen. Lloffiwr 15:04, 18 Mehefin 2007 (UTC)Ateb[ateb]

strunnetGolygu

Ah, that. It has no meaning in any language (except possibly by coincidence). But it fills the box. Happy Monday, Mh96 20:47, 18 Mehefin 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Sorry, correction, I see it is already Tuesday in your part of the world, so happy Tuesday. Mh96 20:50, 18 Mehefin 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Auckland Grammar SchoolGolygu

Greetings Rob Lindsey!

Could you please write a stub http://cy.wikipedia.org/wiki/Auckland_Grammar_School - just a few sentences based on http://en.wikipedia.org/wiki/Auckland_Grammar_School? Just 2-5 sentences would be sufficient enough. Please. --Per Angusta 07:28, 21 Mehefin 2007 (UTC)Ateb[ateb]

Thankyou so Rob Lindsey for your superb translation help!
I am very Grateful.
May you be blessed and may Welsh Wikipedia prosper! --Per Angusta 08:01, 21 Mehefin 2007 (UTC)Ateb[ateb]

ShwmaeGolygu

Just am ddweud hello! Mae'n neis cwrdd a rhywyn sy'n byw yn Awstralia sy'n siarad Cymraeg ac yn cadw'r iaith yn fwy!! Fe arhosais efo ffrindiau yn Perth y flwyddyn yma ac roedd en gret! Mae Awstralia yn gwlad prydferth llawn pobl cyfeillgar!!

Rwyn gobeithio symud allan i Awstralia rhyw bryd fy hun!

Hwyl am y tro!

Croeso nol!Golygu

Croeso'n ol, gyfaill! Llywelyn2000 21:19, 12 Gorffennaf 2011 (UTC)Ateb[ateb]