Sir an-fetropolitan

Math o ardal llywodraeth leol yn Lloegr yw sir an-fetropolitan (Saesneg: non-metropolitan county). Mae siroedd an-fetropolitan yn rhan o system dwy haen o lywodraeth leol sy'n gweithredu yn y rhan fwyaf o Loegr.

Rhennir pob sir an-fetropolitan yn nifer o ardaloedd an-fetropolitan, gan rannu pŵer a chyfrifoldeb gyda nhw.

Mae'r sir yn gyfrifol am wasanaethau mwyaf a drutaf, megis:

 • addysg
 • gwasanaethau cymdeithasol
 • prif ffyrdd
 • llyfrgelloedd
 • trafnidiaeth gyhoeddus
 • gwasanaethau tân
 • Safonau Masnach
 • gwaredu gwastraff
 • cynllunio strategol

tra bod ardaloedd an-fetropolitan yn darparu gwasanaethau, megis:

 • cynllunio lleol a rheoli adeiladau
 • tai cyngor
 • ffyrdd lleol
 • iechyd yr amgylchedd
 • marchnadoedd a ffeiriau
 • casglu ac ailgylchu sbwriel
 • mynwentydd ac amlosgfeydd
 • parciau
 • gwasanaethau hamdden
 • twristiaeth

Crëwyd y system ddwy haen hon yn 1974 gan Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Mae rhan fwyaf o siroedd an-fetropolitan enwau sy'n cyfateb i enwau siroedd seremonïol, ac mae'n bwysig peidio â chymysgu'r naill â'r llall, gan eu bod yn amlach na pheidio yn cyfeirio at wahanol ardaloedd daearyddol, oherwydd bod mwyafrif y siroedd seremonïol yn cynnwys awdurdodau unedol sy'n annibynnol ar y sir an-fetropolitan.

Cyfeiriadau

golygu