Siroedd seremonïol Lloegr

ardal o Loegr y penodir Arglwydd Raglaw

Mae'r siroedd seremonïol Lloegr yn ardaloedd o Loegr y penodir Arglwyddi Rhaglaw. Yn gyfreithiol, mae'r ardaloedd yn Lloegr, yn ogystal ag yng Nghymru a'r Alban, yn cael eu diffinio gan Ddeddf Rhaglawiaethau 1997 (Saesneg: Lieutenancies Act 1997) fel "siroedd ac ardaloedd at ddibenion yr raglawiaethau ym Mhrydain Fawr", mewn cyferbyniad â'r ardaloedd a ddefnyddir ar gyfer llywodraeth leol.

Mae'r mwyafrif o'r siroedd seremonïol yn cyfateb yn fras i siroedd hanesyddol Lloegr, ac mae eu lleoliadau yn weddol gyfarwydd i'r mwyafrif o drigolion ledled y wlad, felly mae eu henwau'n labeli defnyddiol ar gyfer nodi lleoliadau daearyddol ynddi.

Mewn cyferbyniad, er bod y system bresennol o siroedd metropolitan ac an-fetropolitan a sefydlwyd ym 1974 yn bwysig ar gyfer gweinyddiaeth llywodraeth leol, mae llawer o'r rhain yn llai cyfarwydd i bobl sy'n byw y tu allan i'r ardaloedd hynny.

Rhestr o'r siroedd

golygu
 1. Northumberland
 2. Tyne a Wear
 3. Swydd Durham
 4. Cumbria
 5. Swydd Gaerhirfryn
 6. Gogledd Swydd Efrog
 7. Dwyrain Swydd Efrog
 8. De Swydd Efrog
 9. Gorllewin Swydd Efrog
 10. Manceinion Fwyaf
 11. Glannau Merswy
 12. Swydd Gaer
 13. Swydd Derby
 14. Swydd Nottingham
 15. Swydd Lincoln
 16. Rutland
 17. Swydd Gaerlŷr
 18. Swydd Stafford
 19. Swydd Amwythig
 20. Swydd Henffordd
 21. Swydd Gaerwrangon
 22. Gorllewin Canolbarth Lloegr
 23. Swydd Warwick
 1. Swydd Northampton
 2. Swydd Gaergrawnt
 3. Norfolk
 4. Suffolk
 5. Essex
 6. Swydd Hertford
 7. Swydd Bedford
 8. Swydd Buckingham
 9. Swydd Rydychen
 10. Swydd Gaerloyw
 11. Bryste
 12. Gwlad yr Haf
 13. Wiltshire
 14. Berkshire
 15. Llundain Fwyaf
 16. Caint
 17. Dwyrain Sussex
 18. Gorllewin Sussex
 19. Surrey
 20. Hampshire
 21. Ynys Wyth
 22. Dorset
 23. Dyfnaint
 24. Cernyw
 
Dim ar y map: Dinas Llundain

† <sir seremonïol yn cwmpasu ardal fwy na'r sir an-fetropolitan o'r un enw>

Gweler hefyd

golygu