Stampiau Cymreig answyddogol

Gweler hefyd Stampiau swyddogol y Swyddfa Bost, sy'n dynlunio Cymru a'i phobol.

Mae stampiau Cymreig answyddogol yn stampiau a labeli i'w rhoi ar amlenni a gyhoeddwyd gan amlaf fel gwrthdystiad neu i ddathlu Cymreictod. Y prif reswm dros eu cyhoeddi yw'r ffaith nad oes gan Gymru ei gwasanaeth post ei hun; er bod Post Brenhinol y DU yn cyhoeddi "argraffiadau stamp Cymreig".

Blwyddyn Delwedd Disgrifiad
1960au Trysor Emrys ap Iwan.jpg Cymru; argarffwyd gan Gymdeithas yr Iaith ac Undeb y Gymraeg
1965 Labelpatagonia1965.png Y Wladfa, Patagonia
1967 Labeltestament1967.png Y Testament Newydd, 1567-1967
1970 Labeldjwilliams1970.png D. J. Williams, 1885-1970
1972 Labelurdd1972.png 50 Mlynedd Urdd Gobaith Cymru
1987 Labelcyig1987.png 25 Mlynedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, 1962-1987
1982 Labelllywelynolaf1982.png Llywelyn Ein Llyw Olaf, 700 Mlynedd
2000 Labelglyndwr2000.png Owain Glyn Dŵr, coroni Tywysog Cymru, 16 Medi 1400