Mae Tŷ Gwerin yn babell ar maes yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn cynnal digwyddiadau cerddorol a dawns. Sefydlwyd Tŷ Gwerin gan Trac yn 2009, efo stondin ar y maes, ond erbyn hyn mae'n yurt mawr, a rhestrir ei ddigwyddiadau ar wefan yr Eisteddfod. Mae Trac yn gyfrifol am y babell, ac yn trefnu digwyddiadau, ond mae gan gymdeithasau eraill stondinau tu mewn y babell, ac yn cyfrannu at yr amserlen, gan gynnwys Clera[1] a Chymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru.

Tŷ Gwerin
Sian James yn Nhŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau
Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg

Cyfeiriadau Golygu

Dolen allanol Golygu