Canwr yw Tegid Rhys, yn wreiddiol o Nefyn, Pen Llŷn.

CefndirGolygu

Mae Tegid Rhys yn gynddisgybl o Ysgol Gynradd Nefyn ac Ysgol Botwnnog.

CerddoriaethGolygu

Mae Tegid Rhys yn creu cerddoriaeth sydd yn gymysgedd o acwstig traddodiadol, amgen a gwerin seicedelig gyda naws electronig awyrgylchol. Yn frodor o Nefyn, mae'r tir, y môr, a diwylliant yr ardal yn cael ei glywed trwy ei ganeuon. Cafodd ei sengl gyntaf, Terfysg Haf, ei rhyddhau ym Mawrth 2017.

GwaithGolygu

Rheolwr Gwasanaethau Gwybodaeth, Cyfoeth Naturiol Cymru