Theorem gwerth-cymedrig

Mewn mathemateg, mae'r theorem gwerth-cymedrig yn nodi, yn fras, os rhoddir arc blanar rhwng dau bwynt terfyn, bodolir o leiaf un pwynt lle mae'r tangiad i'r arc yn baralel i'r secant trwy ei bwyntiau terfyn.

Ar gyfer unrhyw ffwythiant sy'n ddi-dor ar ac yn ddifferadwy ar mae yna ryw yn y cyfwng fel bod y secant sy'n ymuno pwyntiau terfyn y cyfwng yn baralel i'r tangiad yn .

Yn fanwl gywir, os yw yn ffwythiant di-dor ar gyfwng caeedig, ac yn ddifferadwy ar y cyfwng agored , yna mae pwynt yn bodoli o fewn fel bod y tangiad yn c yn baralel i'r llinell secant trwy'r pwyntiau terfyn ac , hynny yw,

Mae'n un o'r canlyniadau pwysicaf mewn dadansoddiad real.

Hanes golygu

Disgrifiwyd achos arbennig o’r theorem hon yn gyntaf gan Parameshvara (1370–1460), o Ysgol Seryddiaeth a Mathemateg Kerala yn India, yn ei sylwebaethau ar Govindasvāmi a Bhāskara II.[1] Profwyd ffurf gyfyngedig o'r theorem gan Michel Rolle ym 1691; y canlyniad oedd yr hyn a elwir bellach yn theorem Rolle, ac fe'i profwyd ar gyfer polynomialau yn unig, heb dechnegau calcwlws. Cafodd y theorem gwerth-cymedrig yn ei ffurf fodern ei nodi a'i brofi gan Augustin Louis Cauchy ym 1823.[2]

Datganiad ffurfiol golygu

 
Mae'r ffwythiant   yn cyflawni graddiant y secant rhwng   a   fel ei deilliad ar y pwynt  .
 
Mae hefyd yn bosibl bod mwy nag un tangiad yn baralel i'r secant.

Gadewch i  bod yn ffwythiant di-dor ar y cyfwng caeedig  , ac yn ddifferadwy ar y cyfwng agored  , lle . Yna bodolir rhyw   o fewn   fel bod

 

Mae'r theorem gwerth-cymedrig yn cyffredinoli theorem Rolle, sydd â'r dybiaeth bod  , hynny yw bod ochr dde'r mynegiant uchod yn sero.

Mae'r theorem gwerth-cymedrig yn dal i fod yn ddilys mewn lleoliad ychydig yn fwy cyffredinol. Nid oes ond angen tybio hynny  yn barhaus ar , a hynny am bob   yn  y terfyn

Mae'r mynegiant   yn rhoi graddiant y llinell sy'n ymuno'r pwyntiau   ac  , sy'n gord i graff  . Mae  yn rhoi graddiant y tangiad i'r gromlin yn y pwynt  . Felly mae'r theorem gwerth-cymedrig yn dweud, o ystyried unrhyw gord cromlin esmwyth, y gallwn ddod o hyd i bwynt sy'n gorwedd rhwng diweddbwyntiau'r cord fel bod y tangiad ar y pwynt hwnnw yn baralel i'r cord.

Prawf golygu

Diffiniwch  , lle mae   yn gysonyn. Gan fod   yn ddi-dor ar   ac yn ddifferadwy ar  , mae'r un peth yn wir am  . Rydyn ni nawr eisiau dewis   fel bod   yn bodloni amodau theorem Rolle, sef

O theorem Rolle, gan fod   yn ddifferadwy ac mae  , mae yna bodoler rhyw   o fewn   lle mae  . Mae'n dilyn o'r hafaliad   bod,

 

Cyfeiriadau golygu

  1. J. J. O'Connor and E. F. Robertson (2000). Paramesvara Archifwyd 2015-04-02 yn y Peiriant Wayback., MacTutor History of Mathematics archive.
  2. Ádám Besenyei. "Historical development of the mean value theorem" (PDF).