Theseus

Arwr a brenin Athen ym mytholeg Roeg oedd Theseus (Hen Roeg: Θησεύς). Roedd yn fab i Aethra a'r duw Poseidon.

Theseus yn lladd y Minotaur (1843), cerflun gan Antoine-Louis Barye.

Dywedir fod ganddo balas ar safle'r Acropolis, ac mai ef a unodd Attica gyntaf. Yn Y Llyffantod, dywed Aristophanes mai ef a sefydlodd lawer o draddodiadau Athen.

Yn ôl un chwedl, roedd Athen yn gorfod gyrru saith dyn ieuanc a saith merch ieuanc i Minos, brenin Creta bob blwyddyn fel teyrnged, a byddent yn cael eu bwydo i'r Minotaur, anghenfil oedd yn hanner dyn a hanner tarw, oedd wedi ei genhedlu gan darw ar Pasiphaë, gwraig Minos. Ymunodd Theseus a'r rhai oedd yn cael eu gyrru i Minos un flwyddyn, a chyda chymorth Ariadne, merch Minos, lladdodd y Minotaur.

Yn ôl traddodiad, claddwyd ef yn yr Hephaisteion yn Athen.