Gallai Timothy Evans gyfeirio at fwy nag un unigolyn. Gallai gyfeirio at:

  • Timothy Evans (1961-) y tenor o Lanbedr Pont Steffan
  • Timothy Evans (20 Tachwedd 1924 - 9 Mawrth 1950), a gyhuddwyd ar gam o lofruddio'i wraig a'i ferch fach, a'i ddedfrydu i farwolaeth