Urdd fynachaidd ad-drefnedig yn deillio o Urdd Sant Bened ac yn wreiddiol o Ffrainc oedd Urdd Tiron neu y Tironiaid.

Roedd un abaty a dau briordy yng Nghymru yn perthyn i Urdd Tiron. Roedd Martin o Tiron (bu farw cyn 1086) wedi goresgyn tiroedd yn ardal Cemais, ac wedi mynegi dymuniad sefydlu mynachlog yno. Sefydlwyd Abaty Llandudoch fel priordy yn 1113 gan ei weddw a'i fab Robert. Cytunodd Abad Tiron i Landudoch ddod yn abaty yn 1120. Sefydlwyd dau briordy hefyd, Priordy Pyll a Phriordy Ynys Bŷr, y ddau fel Llandudoch yn Sir Benfro.