Urdd Sant Bened

Am yr urdd Anglicanaidd o'r un enw, gweler Urdd Sant Bened (Anglicanaidd).

Urdd fynachaidd yn yr Eglwys Gatholig yw Urdd Sant Bened (Lladin: Ordo Sancti Benedicti), a elwir yn aml y Benedictiaid. O fewn yr Urdd, mae pob mynachlog, abaty a phriordy yn hunanlywodraethol, gyda'r sefydliadau canolog yn eu cefnogi. Sefydlwyd y corff canolog, y Cynghrair Benedictaidd, yn 1883 gan Pab Leo XIII yn ei Summum semper,

Sefydlwyd mynachlog yn Monte Cassino yn yr Eidal gan Sant Bened o Nursia tua 529, y cyntaf o tua dwsin o fynachlogydd a sefydlodd ef. Er hynny, nid oes tystiolaeth ei fod wedi bwriadu sefydlu urdd; mae Rheol San Bened yn pwysleisio fod pob cymuned yn hunanlywodraethol. Daeth tai crefydd yn dilyn Rheol San Bened yn gyffredin iawn yn Ewrop yn yr Oesoedd Canol.

Dilynir Rheol San Bened hefyd gan y Sistersiaid a'r Trappistiaid, ond nid ydynt hwy yn rhan o'r Cynghrair Benedictaidd.

Urdd Sant Bened yng NghymruGolygu

Sefydlwyd nifer o dai crefydd Benedictaidd yng Nghymru. Priordy Cas-gwent, a sefydlwyd tua 1072 gan William fitzOsbern a'i fab Roger de Breteuil, 2il Iarll Henffordd, oedd y cyntaf o'r tai yn perthyn i un o'r urddau Ewropeaidd i'w sefydlu yng Nghymru. Ymhlith y gweddill roedd Priordy Aberhonddu, Priordy Ewenni a Priordy y Fenni. Gweler Tai Benedictaidd Cymru am restr gyflawn.