W. J. Gruffydd

Gallai W(illiam). J(ohn). Gruffydd gyfeiria at un o ddau berson:

Gweler hefyd,