Wicipedia:Wicibrosiect S4C

Dyma Wicibrosiect newydd sbon danlli ar gynnwys y darlledwr S4C. Mae'n fwriad gan S4C rannu gwybodaeth ar drwydded agored. Bydd croeso i chi ddefnyddio'r gwaith hwn er mwyn gwella erthyglau Wicipedia.

Bydd Defnyddiwr:Tomos S4C yn rhannu gwybodaeth gyda ni yn ystod y misoedd nesaf! Felly cadwch lygad barcud ar y WiciBrosiect newydd yma!

Er mwyn i ni gadw cownt o'r gwaith, a wnewch chi nodi eich henwau isod os gwelwch yn dda: gweler 'Defnyddwyr'. Gallwch hefyd nodi un eich golygiadau yma:

Erthyglau newydd

golygu
  • ...

Erthyglau wedi'u gwella

golygu

Erthyglau sydd eisoes ar Wicipedia

golygu

Defnyddwyr

golygu

Os oes gennych ddiddordeb ymuno gyda ni, ychwanegwch eich henwau isod os gwelwch yn dda:

Datganiadau

golygu

Dyma ddolen i restr o Ddatganiadau fydd yn cael eu cyhoeddi yn achlysurol, ar drwydded agored.