EnwGolygu

Alwyn ap Huw

Enw tystysgrifGolygu

David Alwyn Humphreys

Dyddiad geniGolygu

24 Medi, 1959

Tad: Hugh Humphreys, gweithiwr rheilffordd

Mam: Marion Olwen Griffith, gweithiwr rheilffordd

Man geni: Ysbyty Mamolaeth Abermaw

AddysgGolygu

 1. Ysgol y Gader, Dolgellau
 2. Prifysgol Bangor
 3. Prifysgol Agored
 4. Ysgol Nyrsio a Bydwreigiaeth Gwynedd

GyrfaGolygu

 1. Clerc iau Cyngor Sir Gwynedd
 2. Nyrs yn Ysbyty Bryn Deon, Rhosan ar Wy
 3. Perchennog cwmni nyrsio preifat
 4. Perchennog siop
 5. Ymgynghorydd addysg nyrsio Prifysgol Bangor
 6. Cyfarwyddwr cwmnïau

TeuluGolygu

 1. Gwraig: Helen (née Jones). Dyddiad priodas 25 Ionawr 1995.
 2. Plant: Rhodri Wiliam ab Alwyn Humphreys; Deiniol Huw ap Helen Humphreys

HamddenGolygu

 1. Pregethwr Cynorthwyol Wesleaidd
 2. Cadeirydd Clwb Pêl Droed Glan Conwy
 3. Cynghorydd Plaid Cymru ar Gyngor Cymuned Llansanffraid Glan Conwy

CysylltiadauGolygu

Defnyddiwr:AlwynapHuw/2

Defnyddiwr:AlwynapHuw/Wici365