WissGrid

Grwp ymchwil yn yr Almaen yw WissGrid. Mae'n gyfuniad o bum prosiect cymundeol, gan gynnwys TextGrid.

Logo Wissgrid

Amcan WissGrid yw sefydlu strwythurau sefydliadol a thechnegol D-Grid ar gyfer y byd academaidd, drwy gydlynu rhaglenni cyfrifiadurol defnyddwyr.

Amcan D-Grid yw datblygu a chreu rhwydweithiau ymchwil rhithwir gydag adnoddau cyfrifiadurol uchel a gwasanaethau sy'n adeiladu ar hynny.

Mae WissGrid yn cyfuno anghenion heterogenaidd o amrywiaeth o ddisgyblaethau gwyddonol ac yn datblygu cysyniadau ar gyfer defnydd hirdymor cynaladwy o'r grid trefniadol a thechnegol. Yn y cyd-destun hwn, nod y prosiect yw cryfhau cydweithrediad gwyddonwyr yn y grid a gostwng y rhwystrau cofnodi ar gyfer gridiau cymunedol newydd. Mae'n waith archifol.

Defnyddir grid mewn gwyddoniaeth:

  • er mwyn ymestyn y nifer o ddefnyddwyr sy'n cymryd rhan
  • ar gyfer cymunedau rhyngddisgyblaethol (ffiseg, meddygaeth, dyniaethau)
  • er mwyn sefydlu'r grid yn y prifysgolion fel rhan o'r amgylchedd ymchwil
  • er mwyn creu isadeiledd eWyddoniaeth rhyngddisgyblaethol

Gweler hefyddGolygu

DolenniGolygu