Y Blaid Lafur Sosialaidd (DU)

Mae'r Blaid Lafur Sosialaidd (SLP) yn blaid wleidyddol sosialaidd yn y Deyrnas Unedig. Cafodd y blaid ei sefydlu ym 1996 o dan arweinyddiaeth cyn arweinydd undeb y glowyr Arthur Scargill.