Plaid wleidyddol

sefydliad sy'n ceisio dylanwadu ar bolisi a gweithredoedd y llywodraeth a chael ei ethol i gymryd rhan uniongyrchol mewn llywodraeth neu ddeddfwriaeth