Pancreas

(Ailgyfeiriad oddi wrth Y pancreas)

Chwarren sy'n perthyn i'r system endocrin a system dreulio fertebratau ydy'r pancreas (neu'r cefndedyn). Mae'n cynhyrchu sawl hormon pwysig iawn gan gynnwys inswlin, glwcagon a somatostatin yn ogystal â bod yn chwarren ecsocrin sy'n secretu hylif pancreatig. Mae'r sudd yma'n cynnwys ensymau treulio sy'n llifo i lawr i'r colon bach. Gall yr ensymau hyn ddadelfennu a threulio carbohydradau, proteinau a saim ymhellach yn y treulfwyd.

Prif chwarennau'r endocrin: (Gwryw ar y chwith, benyw ar y dde) 1 Corffyn pineol 2 Chwarren bitwidol 3 Y chwarren theiroid 4 Hypothalmws 5 Chwarren adrenal 6 Pancreas 7 Ofari 8 Y ceilliau