Fertebratau
Dosbarthiad gwyddonol
Teyrnas: Animalia
Ffylwm: Chordata
Is-ffylwm: Vertebrata
Dosbarthiadau traddodiadol

Agnatha
Chondrichthyes
Osteichthyes
Amphibia
Reptilia
Aves
Mammalia

Is-ffylwm o anifeiliaid cordog ag asgwrn cefn a chymesuredd dwyochrol yw fertebratau (neu anifeiliaid asgwrn-cefn). Maen nhw'n cynnwys pysgod, amffibiaid, ymlusgiaid, adar a mamaliaid. Mae ganddynt asgwrn cefn cylchrannog, mewnysgerbwd cymalog, naill ai cartilagaidd neu esgyrnog, ac ymennydd mawr wedi'i amgáu mewn penglog.

Dosbarthiad ffylogenetig

golygu

Hyperoartia (llysywod pendoll)
Gnathostomata