Ysgol Esceifiog (Gaerwen)

Ysgol gynradd yng Gaerwen, Ynys Môn, yw Ysgol Esceifiog sydd yn nhalgylch Ysgol Gyfun Llangefni.

Ysgol Esceifiog, Gaerwen

Yn 2005 roedd 84 o disgyblion yn yr ysgol ac nawr yn 2020 mae 156 o ddisgyblion. Cafodd yr ysgol ei adeiladu yn 1981.

Llinos Davies yw'r Pennaeth a Gwenda Williams yw'r Dirprwy. Mae yna 6 o athrawon ac 11 o gymorthyddion yn yr ysgol.

Gweithgareddau'r ysgolGolygu

Mae yna glwb brecwast / Clwb Hwyl ar ol ysgol.

Cafodd dosbarth Rhosyr (blwyddyn 5 a 6) cyfle i blannu hadau tomatos fel darn o waith gwyddoniaeth. Y newidyn annibynnol i'r dasg yna oedd y lleoliad. Y newidyn dibynnol yw faint o dŵr maen nhw'n ychwanegu.

Yn mis Ionawr 2020, cawsant y cyfle i fynd ar drip gyda'r Urdd i Gaerdydd i wneud amryw o weithgareddau yn cynnwys taith i'r Royal Mint.

Mae disgyblion hynaf yr ysgol yn cael gwersi beicio am 6 wythnos i ddatblygu sgiliau defnyddio a gwirio beic. Bydd hyn yn eu galluogi iddeall ystyr arwyddion y ffordd a sicrhau eu bod yn cadw'n ddiogel ar y ffordd. Yn 2005 roedd 84 o disgyblion yn yr ysgol ac nawr yn 2020 mae 156 o ddisgyblion. Cafodd yr ysgol ei adeiladu yn 1981.

Mae'r hen ysgol dal yn cael ei ddefnyddio ond fel canolfan ir gymuned, Urdd a cyngherddau Nadolig. Mae'r ysgol nawr yn gwneud gwersi kick boxing. Mae'r ysgol un waith y flwyddyn yn cael ras Go-kart ar Trac Mon.

Mae yna tŷ gwydr ar yr iard i blannu planhigion.

Pob mis Gorffennaf maer ysgol yn cynnal mablgampau.

Sioe Fach FawrGolygu

Noson o gomedi , cân , ar annisgwyl yw Sioe Fach Fawr. Yn cael ei gynnal dros Cymru i gyd,yn rhai pentrefi .

Ar yr 2il o Chwefror 2020 cafodd ei gynnol yn Gaerwen ac yn gael ei filmio gan criw S4C .Yn yr sioe mi oedd plant Ysgol Esceifiog yn canu mewn côr ir gan 'Mam wnaeth got i mi'. Roedd Connor Evans yn wneud comedi yn dweud jocs a hefyd roedd Lydia-Grace yn dawnsio. Mi wnaeth y criw ffilmio dwad i recordio yr côr Ysgol yn ymarfer yn yr Ysgol, Hefyd wnaeth Edward Morris Jones ddwad i chwarae yr guitar . Roedd y sioe gyda rhan or enw Brwydyr y Jôcars Connor Evans yn erbyn Elfed Hughes oedd yr brwydyr.

Plant Ysgol Esceifiog, Hogia Llanbobman, Elfis Cefni, Lydia-Grace, Steffan Lloyd Owen, Bach a Mawr, Connor Evans, Luciano Trwpetti a Elfed Hughes.

CyfeiriadauGolygu

  Eginyn erthygl sydd uchod am ysgol yng Nghymru. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.
  Eginyn erthygl sydd uchod am Ynys Môn. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato