Ysgrifennydd Gwladol dros Ryfel

Swydd yng Nghabinet y Deyrnas Unedig oedd Ysgrifennydd Gwladol dros Ryfel. Deiliad cyntaf y swydd oedd Henry Dundas (a apwyntiwyd yn 1794). Yn 1801 newidiwyd y swydd i fod yn Ysgrifennydd Gwladol dros Ryfel a'r Trefedigaethau. Ail-gyflwynyd y swydd yn 1854. Yn 1946, pan grëwyd Gweinidog Amddiffyn ar lefel cabinet a oedd ar wahan i'r Prif Weinidog, peidiodd y swydd a bod o fewn y cabinet, a diddymwyd y teitl, ynghyd ag Prif Arglwydd y Morlys a'r Ysgrifennydd Gwladol dros yr Awyr ar 1 Ebrill 1964. Yn eu lle, crëwyd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn - a oedd yn gyfrifol am y Weinyddiaeth Amddiffyn newydd.

Edward Cardwell, a ddaeth yn Is-Iarll Cardwell yn hwyrach, Ysgrifennydd Gwladol dros Ryfel rhwng 1868 a 1874; cyflwynydd Diwygiadau Cardwell