51 Pegasi b (a elwir hefyd yn answyddogol Beleroffon) ydy'r blaned allheulol gyntaf i gael ei darganfod yn cylchio seren debyg i'n Haul ni. Mae'r blaned yn Iau poeth. Mae hi'n cylchio seren 51 Pegasus yng nghytser Pegasws.

Llun gan arlunydd

Mae Beleroffon yn cymryd pedwar diwrnod i gylchio 51 Pegasus, ac mae cylchdro'r blaned llawer agosach at ei seren nag ydy Mercher at ein Haul ni. Amcangyfrifir fod tymheredd y blaned tua 1000 C, eto mae ganddi hanner y crynswth sydd gan Iau (150 gwaith yn fwy na'r Ddaear). Wrth iddi gael ei darganfod, y cred oedd fod y fath agosatrwydd at seren gan blaned o'i maint yn afreolaidd, ond erbyn hyn mae sawl Iau poeth wedi cael ei ddarganfod ar draws ein galaeth.

Mae radiws y blaned yn fwy na radiws Iau, serch ei chrynswth llai. Mae hynny oherwydd y tymheredd uchel sy'n achosi'r atmosffer i chwyddo. Oddi tano byddai nwyon y blaned yn tywynnu'n goch. Gallai cymylau o silicadau fodoli yn yr awyrgylch.

Mae cylchdro 51 Pegasi b yn gydamserol gyda'r seren. Mae hynny yn golygu bod yr un ochr o'r blaned bob amser yn wynebu'r seren, fel sy'n digwydd yn achos ein lleuad ni.