Priffordd yn ne Cymru sy'n cysylltu Pen-y-bont ar Ogwr a'r Cymer yw'r A4063.

Trefi a phentrefi ar neu ger yr A4063Golygu

O'r de i'r gogledd: