Priffordd yn ne-ddwyrain Cymru yw'r A479. Mae'n cychwyn mewn cyffordd a'r briffordd A470 gerllaw Llyswen, ychydig i'r gogledd o Talgarth, ac yn arwain tua'r de heibio Bronllys a Talgarth, yna'n dilyn afon Rhiangoll tua'r de trwy Cwmdu a Tretŵr, cyn ymuno a'r A40 ychydig i'r gogledd-orllewin o dref Crughywel.