Gallai Afan gyfeirio at un o sawl peth:

Pobl:

Lleoedd:

Arall: