Afon Granell

Un o lednaint Afon Teifi yn ne Ceredigion yw Afon Granell. Ei hyd yw tua 7 milltir.

Gorwedd tarddle afon Granell ym mhlwyf Dihewyd ger fferm Ynys-felen, yn y bryniau sy'n gorwedd rhwng Dyffryn Aeron i'r gogledd a Dyffryn Teifi i'r de. Rhed i gyfeiriad y de-ddwyrain i ddechrau cyn troi i'r de a disgyn i afon Teifi.

Mae'r pentrefi bychain ar ei glannau yn cynnwys Capel Sant Silin, Cribyn a Llanwnen.

Ganwyd y bardd Daniel Evans (Daniel Ddu o Geredigion) yn ffermdy Maes Mynach, ger Cribyn, ar lan yr afon ym 1792. Ceir cyfeiriadau at yr afon mewn rhai o'i gerddi.