Afon yn Ne Affrica yw Afon Vaal. Hi yw'r fwyaf o'r afonydd sy'n llifo i afon Orange.

Afon Vaal

Ceir tarddle'r afon yn mynyddoedd Drakensberg, i'r dwyrain o Johannesburg. Ffurfia'r afon y ffîn rhwng taleithiau Mpumalanga a'r Dalaith Rydd, cyn ymuno ag afon Orange i'r de-orllewin o Kimberley. Rhoddodd ei henw i hen ranbarth y Transvaal.