Gwleidydd Albanaidd Ceidwadol oedd Andrew Bonar Law PC (16 Medi 185830 Hydref 1923), a adnabyddwyd yn gyffredin fel Bonar Law. Ganwyd yng ngwladfa newydd New Brunswick, ef oedd unig Prif Weinidog y Deyrnas Unedig i gael ei eni tu allan i Ynysoedd Prydain, a'r un a wasanaethodd y tymor byraf yn yr 20g gan wasanaethu ond 211 diwrnod yn y swydd.

Andrew Bonar Law
Andrew Bonar Law


Cyfnod yn y swydd
23 Hydref 1922 – 23 Mai 1923
Teyrn Siôr V
Rhagflaenydd David Lloyd George
Olynydd Stanley Baldwin

Cyfnod yn y swydd
13 Tachwedd 1911 – 25 Mai 1915
Teyrn Siôr V
Prif Weinidog Herbert Henry Asquith
Rhagflaenydd Arthur Balfour
Olynydd Swydd wag
delwyd nesaf gan Syr Edward Carson ym mis Hydref 1915

Cyfnod yn y swydd
10 Rhagfyr 1916 – 10 Ionawr 1919
Prif Weinidog David Lloyd George
Rhagflaenydd Reginald McKenna
Olynydd Austen Chamberlain

Cyfnod yn y swydd
25 Mai 1915 – 10 Rhagfyr 1916
Prif Weinidog Herbert Henry Asquith
David Lloyd George
Rhagflaenydd The Viscount Harcourt
Olynydd The Viscount Long

Cyfnod yn y swydd
10 Ionawr 1919 – 1 Ebrill 1921
Prif Weinidog David Lloyd George
Rhagflaenydd Iarll Crawford
Olynydd Austen Chamberlain

Geni 16 Medi 1858(1858-09-16)
Rexton, New Brunswick
Marw 30 Hydref 1923(1923-10-30) (65 oed)
Llundain
Plaid wleidyddol Ceidwadol

BywgraffiadGolygu

Ganwyd Law yn fab i bregethwr gwledig a'i wraig yn New Brunswick, ac yno treuliodd ei fywyd cynnar. Ychydig flynyddoedd wedi marwolaeth ei fam ym 1861, ail-briododd ei dad, a symudodd Law i Helensburgh, yr Alban, i fyw gyda chwaer ei fam Janet a'i theulu, a redodd fanc masnachwyr llwyddianus. Wedi iddo gael ei addysgu mewn ysgol baratoadol yn Hamilton ac Ysgol Uwchradd Glasgow, gadawodd Law yr ysgol yn 16 oed i gael "addysg masnachol" yng nghwmni'r teulu. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach gwerthwyd y cwmni i'r Clydesdale Bank, gan roi gyrfa Law mewn perygl tan i'w ewythrod rho benthyg arian iddo brynu partneriaeth mewn cwmni masnachwyr haearn. Trwy waith caled a chraffter busnes Law, ffynnodd y cwmni odan ei arweinyddiaeth, ac erbyn iddo droi'n 30 oed roedd yn gymharol gyfoethog.

Aeth Law i mewn i wleidyddiaeth yn gyntaf ym 1897, pan ofynwyd iddo ddod yn ymgeisydd Ceidwadol ar gyfer seddi Glasgow Bridgeton ac yna Glasgow Blackfriars a Hutchesontown, gan dderbyn Blackfriars. Er y bu mwyafrif cryf Rhyddfrydol yn ei sedd, ymgyrchodd Law yn llwyddiannus ar gyfer Etholiad Cyffredin 1900 ac aeth i'r Senedd. Yn Nhŷ'r Cyffredin, daeth yn enwog am ei gof ardderchog a'i areithyddiaeth, ac yn fuan enillodd safle ar fainc blaen y Ceidwadwyr. Bu'n gefnogwr cryf o'r diwygiad tollau, ac apwyntiwyd Law yn Ysgrifennydd Seneddol y Bwrdd Masnach ym 1902.

Rhannwyd y Blaid Geidwadol gan y mater o'r diwygiad tollau, ac ymddeolodd y Prif Weinidog Arthur Balfour, gan annog Etholiad Cyffredin lle gwthiwyd y Blaid Geidwadol i safle'r wrth blaid. Mewn gwrthwynebiad, parhaodd Law i ddadlau dros ddiwygiad tollau, yn y Senedd ac o fewn ei blaid, gan osgoi yn gyffredinol yr argyfwng cyfansoddiadol oamgylch Cyllid y Bobl ym 1909. Apwyntwyd ef yn Gyngorydd Cyfrin y flwyddyn honno gan ei nodi fel Ceidwadwr blaengar, a pan ddaeth yn amlwg y byddai Arthur Balfour yn ymddeol fel Arweinydd y Blaid Geidwadol, rhoddodd Law ei enw ymlaen. Er y bu'n rhedeg yn drydydd ar ôl Walter Long ac Austen Chamberlain, enillodd Law'r etholiad yn y pen draw pan holltwyd y blaid gan y posibilrwydd cryf y buasai Long a Chamberlain yn tynnu'n hafal, a thynnodd y ddau allan o'r etholiad.

Fel Arweinydd y Blaid Geidwadol, canolbwyntiodd Law ar ddwy brif fater; diwygiad tollau, a gefnogodd, a Hunanlywodraeth Iwerddon, a wrthwynebodd. Fel arweinydd y gwrthblaid nid oedd mewn sefyllfa lle gall wneud unrhyw newidiadau, ond cafodd ei ymgyrchu cryf yr effaith o droi ymdrechion y Rhyddfrydwyr i basio'r Trydydd Mesur Hunanlywodraethu yn frwydr a barhaodd tair mlynedd cyn cael ei atal yn y pen draw gan ddechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf.

CyfeiriadauGolygu