Apocryffa'r Testament Newydd

Ysgrifau gan Gristnogion yn oes yr Eglwys Fore sydd yn cynnwys straeon am fywyd Iesu Grist a'i ddysgeidiaeth, natur y Duw Cristnogol, neu ddysgeidiaeth a bywydau'r apostolion yw Apocryffa'r Testament Newydd. Cafodd rhai ohonynt eu hystyried yn ysgrythur gan Gristnogion cynnar, ond ers y 5g ni chynhwysir y gweithiau hyn yng nghanon y Testament Newydd, ac felly fe'i ystyrient yn apocryffa.

Tudalen o Godecs Tchacos, brwynbapur Copteg o'r 4g sydd yn cynnwys yr Efengyl yn ôl Jwdas.

Rhwng yr 2g a'r 4g, ysgrifennwyd mwy na chant o lyfrau gan awduron Cristnogol a ystyrir yn Apocryffa. Nodai'r fath weithiau gan eu ffurf gyffredin, sydd yn debyg i genres y Testament Newydd (efengyl, actau, epistolau, ac apocalyps), a'r ffaith nad ydynt yn perthyn i ganon y Testament Newydd nac i ysgrifeniadau Tadau'r Eglwys. Ysgrifennwyd nifer ohonynt gan y Gnostigiaid, a chawsant eu rhannu ymhlith y rhai a ynydwyd yn unig. Cafodd eraill eu hysgrifennu ar gyfer yr eglwysi cyffredinol, ond na chawsant eu derbyn yn rhan o'r canon Beiblaidd.

Efengylau golygu

Efengylau'r babandod golygu

Efengylau Iddewig–Gristnogol golygu

 • Efengyl yr Ebioniaid
 • Efengyl yr Hebreaid
 • Efengyl y Nasareaid

Efengylau anghanonaidd golygu

 • Yr Efengyl yn ôl Marcion
 • Yr Efengyl yn ôl Mani
 • Yr Efengyl yn ôl Apelles
 • Yr Efengyl yn ôl Bardesanes
 • Yr Efengyl yn ôl Basilides

Efengyl dywediadau'r Iesu golygu

 • Yr Efengyl yn ôl Tomos

Efengylau'r dioddefaint golygu

 • Yr Efengyl yn ôl Pedr
 • Yr Efengyl yn ôl Nicodemus, neu Actau Peilat
 • Buchedd a Dioddefaint Crist (gan y ffug-Cyril)
 • Yr Efengyl yn ôl Bartholomeus
 • Ymholiadau Bartholomeus
 • Atgyfodiad Iesu Grist (a briodolir i Bartholomeus)

Efengylau cytûn golygu

 • Diatessaron

Testunau Gnostigaidd golygu

Ymgomion â'r Iesu golygu

 • Apocryffon Iago
 • Llyfr Tomos
 • Ymgom y Gwaredwr
 • Yr Efengyl yn ôl Jwdas
 • Yr Efengyl yn ôl Mair Fadlen
 • Yr Efengyl yn ôl Philip
 • Efengyl Roeg yr Eifftiaid
 • Soffia Iesu Grist

Testunau cyffredinol ynglŷn â'r Iesu golygu

 • Apocalyps Copteg Pawl
 • Efengyl y Gwir
 • Apocalyps Gnostigaidd Pedr
 • Llythyr Lentulus
 • Pistis Sophia
 • Ail Traethawd Seth Fawr

Testunau'r Sethiaid golygu

 • Apocryffon Ioan
 • Efengyl Gopteg yr Eifftiaid
 • Trimorphic Protennoia

Defodlyfrau golygu

 • Diagramau'r Offiaid
 • Llyfrau Jeu

Actau'r Apostolion golygu

 • Actau Andreas
 • Actau Barnabas
 • Actau Ioan
 • Actau Mar Mari
 • Actau'r Merthyron
 • Actau Pawl
 • Actau Pawl a Thecla
 • Actau Pedr
 • Actau Pedr ac Andreas
 • Actau Pedr a Phawl
 • Actau Pedr a'r Deuddeg
 • Actau Philip
 • Actau Peilat
 • Actau Tomos
 • Actau Timotheus
 • Actau Xanthippe, Polyxena, a Rebeca

Llythyrau golygu

 • Llythyr Barnabas
 • Llythyrau Clement
 • Llythyr y Corinthiaid at Bawl
 • Llythyr Ignatius at y Smyrnaeaid
 • Llythyr Ignatius at y Traliaid
 • Llythyr Polycarp at y Philipiaid
 • Llythyr Diognetus
 • Llythyr Pawl at y Laodiceaid
 • Llythyr Pawl at Seneca'r Ieuaf
 • Trydydd Llythyr Pawl at y Corinthiaid

Apocalypsau golygu

 • Apocalyps Pawl
 • Apocalyps Pedr
 • Apocalyps y ffug-Methodius
 • Apocalyps Tomos neu Ddatguddiad Tomos
 • Apocalyps Steffan neu Ddatguddiad Steffan
 • Apocalyps Cyntaf Iago neu Ddatguddiad Cyntaf Iago
 • Ail Apocalyps Iago neu Ail Ddatguddiad Iago
 • Bugail Hermas

Tynged y Forwyn Fair golygu

 • Dychweliad Mair
 • Huniad Mam Duw
 • Genedigaeth Mair

Testunau amrywiol golygu

 • Cyfansoddiadau Apostolaidd
 • Llyfr Nepos
 • Canonau'r Apostolion
 • Ogof y Trysorau
 • Llên Glemennaidd
 • Didache (holwyddoreg)
 • Litwrgi Sant Iago
 • Edifeirwch Origen
 • Gweddi Pawl
 • Brawddegau Sextus
 • Physiologus
 • Llyfr y Wenynen

Dernynnau golygu

 • Efengyl Anhysbys Berlin
 • Y Dernyn Naseanaidd
 • Dernyn Fayyum
 • Cudd-Efengyl Marc
 • Efengylau Oxyrhynchus
 • Dernyn Egerton

Gweithiau coll golygu

 • Efengyl Efa
 • Efengyl y Pedair Teyrnas Nefol
 • Efengyl Matthias
 • Efengyl Perffeithder
 • Efengyl y Deg a Thrigain
 • Efengyl Thaddaeus
 • Efengyl y Deuddeg
 • Memoria Apostolorum

Gweler hefyd golygu