Whitworth, Swydd Gaerhirfryn: Gwahaniaeth rhwng adolygiadau