Asid wrig

cyfansoddyn cemegol

Cyfansoddyn organig ydy asid wrig neu asid iwrig (Saesneg: uric asid) wedi ei wneud allan o garbon, nitrogen, ocsigen a hydrogen a chanddo isfformiwla o: C5H4N4O3.

Fformiwla Asid Wrig
Moleciwlau o Asid Wrig

BiolegGolygu

Mewn bodau dynol a theulu'r epaod, asid iwric ydy diwedd y broses o ocsideiddio (neu dorri i lawr) y piwrin y metaboledd, gan wedyn ei ysgarthu yn yr wrin (neu biso). Gwelir ar unwaith fod cysylltiad rhwng y ddau air: wrin a wrig. Yn y rhan fwyaf o anifeiliaid, fodd bynnag, mae'r ensym wricas (uricase) yn ocsideiddio'r asid wrig ymhellach fyth gan ei droi'n allantoin.[1]

Asid wrig uchelGolygu

GowtGolygu

Math o wynegon (neu arthritis) ydy gowt sy'n cael ei achosi gan ormod o asid wrig.

Syndrom Lesch-NyhanGolygu

Credir fod yr afiechyd prin hwn yn etifeddol, ond mae'n ymwneud hefyd gyda gormod o asid wrig yn y corff.

Afiechydon cardiofasgiwlarGolygu

er fod yr asid hwn yn gweithredu fel gwrthocsidant, mae gormodedd ohono'n cael ei gysylltu gyda phroblemau'n ymwneud â'r galon.

Clefyd y siwgwrGolygu

Gwyddys am y cysylltiad rhwng gormodedd o asid wrin a chlefyd y siwgwr ers cychwyn yr 20ed ganrif.

Syndrom metabolaiddGolygu

Cysylltiad arall.

Asid wrig yn creu cerrigGolygu

Pan nad yw'n hydoddi, gall yr asid hwn grisialu gan greu cerrig.

Asid wrig iselGolygu

Multiple sclerosisGolygu

Mae ychwanegu asid wrin (drwy dabledi inosine) yn gymorth i'r claf.

CyfeiriadauGolygu